Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • motiven till tullar och handelskvoter och förståelse för världshandeln och dess påverkan på tullområdet
 • de stora varuflödena
 • logistiklösningar, informationssystem, kostnader och mål
 • säkerhet för varuflöden
 • tullkodex för unionen, UCC
 • nationella tullagstiftningen
 • internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT
 • internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal, tulltillstånd
 • standardavtalen vid export och import
 • leveransvillkoren i Incoterms
 • risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer
 • skatteregler och momshantering
 • importprocesser
 • tullvärdebestämmelser, avgifter vid import, ursprungsregler för import
 • importrestriktioner, gynnsam tullbehandling
 • möjligheter och regler för tullfriheter, frihandel samt förmånsbehandling vid import
 • tulldeklaration
 • export- ursprungsregler, restriktioner, förenklade förfaranden
 • exportdeklaration
 • klassificering
 • guidelines och vägledning för AEO-certifiering.
 • engelsk tullterminologi

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • planera och utföra en import- respektive exportprocess
 • identifiera lösningar i tullhanteringen samt föreslå olika alternativa lösningar
 • tillämpa för området aktuella delar i Tullagen, tullförordningen, tullordningen, smugglingslagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal samt olika former av tulltillstånd
 • tillämpa tullvärdebestämmelser, avgifter i samband med import, ursprungsregler för import, importrestriktioner, gynnsam tullbehandling, frihandel samt förmånsbehandling vid import
 • utföra en tulldeklaration
 • hantera en intrastatredovisning vid import och export
 • hantera och administrera ett tullager vid import
 • tillämpa regler för export
 • utföra en exportdeklaration
 • hitta i och använda Taric söksystem
 • hantera certifieringsprocessen för AEO-certifiering för ett företag
 • sköta skriftlig och muntlig kommunikation inom området på engelska
 • hantera deklarationer i ett företags tullsystem

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • arbeta med frågor som rör tullhantering; import, export, tullförfaranden och deras ekonomisk verkan, klassificering av varor, beräkna tullvärde, transitering samt kunna genomföra en dokumentation inför en AEO-ansökan.
 • arbeta i samtliga steg i tullproceduren vid etablering av relationer med nya kontakter inom informations- och godsflöde samt förstå samband och koppling till företagens övriga verksamhet.
 • applicera nya regler, arbetsmodeller, avtal etc i det dagliga arbetet med tullhantering
 • bistå företaget beträffande utveckling av och frågor inom tullområdet.
 • arbeta med egenkontroll och uppföljning av företagets tullhantering
 • självständigt söka information i EU:s regelverk; tullkodex och tillämpningskodex, samt söka i vårt nationella regelverk tullagen, tullordningen och tullförordningen.
 • självständigt ta fram olika optimala tullösningar.
 • behärska olika typer av IT-verktyg som hjälpmedel i sitt arbete