Hållbarhetssamordnare

Denna utbildning erbjuds inte längre

Förena affärsnytta med samhällsnytta! Från att ha varit avgränsade tjänster inom miljö, kvalitet och personal har samlingsbegreppet hållbarhet blivit en hygienfaktor oavsett bransch.

I en allt mer globaliserad värld handlar mycket om att aktivt identifiera och prioritera en organisations påverkan på sina intressenter och därmed skapa förutsättningar för hållbar framgång.

En hållbarhetssamordnare har ett mycket bredare perspektiv än en traditionell miljö- eller kvalitetssamordnare och tar systematiskt ansvar för frågor som exempelvis klimat, miljö, arbetsvillkor, kvalitet och etik. Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, är centralt för en hållbarhetssamordnare och anses dessutom av flera representanter från arbetslivet vara den främsta drivkraften för nya produkter och tjänster.

Utbildningen handlar mycket om att förstå och analysera CSR som drivkraft. Att projektleda företagsspecifika CSR-projekt samt förståelse för hur hållbarhet och CSR vävs in i en organisations affärsstrategi, är andra centrala delar. Du lär dig att tolka och tillämpa de viktigaste standarder inom exempelvis ISO samt de viktigaste lagkraven. Hållbarhet är en viktig del i varumärkesfrågor varför också kommunikation och rapportering, både internt och externt också har en del i utbildningen.

Utbildningen är på deltid 50%, bedrivs på distans och vänder sig främst till redan yrkesverksamma.