LIA - Lärande i Arbetslivet

När teorin varvas med praktiska färdigheter blir utbildningsresultatet optimalt

Nästan alla utbildningar vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke tillämpar så kallad LIA – Lärande i Arbete. Detta innebär att ca en tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. I kombination med de teoretiska studier som bedrivs på skolan och praktik i form av LIA blir du optimalt förberedd inför din framtida yrkeskarriär.

Praktik i upp till 27 veckor

Praktiken sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra, om det är en tvåårig utbildning. Tillsammans utgör de i så fall 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning.

Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Du får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är heller inte ovanligt att våra studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det viktigt att LIA-perioderna inte är för korta – båda parter måste få tid att lära känna varandra.

Gör din LIA-period i Sverige – eller utomlands

När det gäller LIA-platser samarbetar Yrkeshögskolan i Mölnlycke med ett stort antal företag, kommuner, organisationer och myndigheter i hela Sverige. Möjligheten att du ska hitta en LIA-plats som passar dig är därför stor. Det finns också möjlighet för dig att själv kontakta ett företag eller organisation och förlägga dina LIA-period utomlands.

LIA utomlands

För LIA inom EU ingår skolan i EU-projektet Leonardo da Vinci. Projektet syftar till att ekonomiskt hjälpa dig som vill göra din LIA i ett annat EU-land.

För LIA utanför EU har skolan öronmärkta pengar för att bistå de studerande. Ansök i god tid till vår Marco Polo-fond för att kunna ta del av dessa pengar.
kontakta studievägledare, SYV, för mer information.
Mer information om LIA får du av din akademi när det är dags.

För dig som är företagare

Vill du ställa upp med ditt företag som LIA-värd? Välkommen att kontakta oss på YHiM, så berättar vi mer om de fördelar det innebär att ta emot LIA-studerande.

Företag som LIA jobbat med