Löne- och ekonomikonsult

Therez Andersson
Lönepecialist, Business Control Partner

Caroline Caous
Lönechef Finance, Alten

Erik Douglasson
Bolagschef, Hogia Professional Services

Gustav Eriksson
Account Manager, BRAVURA

Magnus Fagerström
Rektor, YHiM

Per Jonasson
Löne & HR-Specialist, Solar Sverige AB

Kerstin Landén
Business Manager BPS, CGI Sverige AB

Emma Lindqvist, ordförande
Lönechef, Attendo

Hans Skålberg
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Anna Sjöström
Utbildningsledare, YHiM

Ulf Särlvik
Senior Business Consultant, Advectas

Mikaela Winter
Universitetsadjunkt, Högskolan i Trollhättan


Studeranderepresentanter
Amina Falk ord, Alejandrina Salguero Sandin LEK19