Löne- och ekonomikonsult

Therez Andersson
Lönepecialist, Business Control Partner

Caroline Caous
Grant Thornton

Erik Douglasson
Bolagschef, Hogia Professional Services

Gustav Eriksson
Account Manager, BRAVURA

Magnus Fagerström
Rektor, YHiM

Malin Funk
Lönekonsult, Five Accounting

Kerstin Landén
Business Manager BPS, CGI Sverige AB

Hans Skålberg
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Anna Sjöström
Utbildningsledare, YHiM

Ulf Särlvik
Senior Business Consultant, Advectas

Christian Wendeldahl, ordförande
Lönechef, Attendo

Mikaela Winter
Universitetsadjunkt, Högskolan i Trollhättan


Studeranderepresentanter
Amina Falk ord, Alejandrina Salguero Sandin LEK19
Sara Bjärnstedt-Brosius ord, Malena Larsson LEK20