Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre (Distans)

Sittande äldre dam och stående man i sjukvårdskläder ler mot varandra.

Fotograf Anna Sigvardsson

Det finns ett stort behov av Specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg om äldre. Den ökande andelen äldre med komplexa vård och omsorgsbehov ställer krav på specialiserad kompetens och nya arbetssätt. De specialistutbildade undersköterskorna skall vara kulturbärare av god vård och omsorg. Specialistutbildade undersköterskor kan arbeta med olika expertuppdrag inom ramen för sin tjänst, som omsorgshandledare, metodutvecklare, äldresamordnare eller huvudhandledare.

Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen och arbeta med personcentrering och ett salutogent arbetssätt? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen riktar sig till dig som är förtrogen i din undersköterskeroll, kan mycket och vill mer! Under utbildningen kommer du utöver att du utvecklar en fördjupad omvårdnads-och omsorgskompetens också att rustas för att kunna leda reflektionsgrupper, handleda andra, arbeta språkutvecklande och med kvalitetsutveckling.


Frågor?

Kontakta ANETTE AMBRÉN

anette.ambren@harryda.se

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 17 september
Omfattning: Fyra terminer, 50% studietakt
Poäng: 200 yh-poäng
LIA-praktik: Fyra veckor heltid