Näringslivets roll

Eftersom YHiM är helt inriktad på att ge en god yrkesutbildning spelar näringslivet flera viktiga roller: Inte bara som initiativtagare till utbildningen och rådgivare vid planering och kursuppläggning, utan även i den mycket viktiga funktionen som värdar för den arbetsplatsförlagda LIA-utbildningen. Och – sist men absolut inte minst – som arbetsmarknad för de utexaminerade studenterna.

Därför har också näringslivet en bred representation i utbildningarnas ledningsgrupper.

Utnyttja Rotarys fantastiska nätverk!

Den lokala Rotaryklubben – Landvetter Råda – med representanter för de flesta delar av näringslivet, ställer sig helhjärtat bakom Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Du som studerar hos oss kan få hjälp av Rotarys medlemmar med både råd och dåd, exempelvis med att hitta bra LIA-platser eller kanske få en mentor som stöd.

Läs mer om hur du får hjälp av Rotary här.

"Att varva teori och praktik anser vi vara en framgångsfaktor"

Kompetenta medarbetare inom personal-, ekonomi- och löneadministration kommer alltid att vara av stor vikt. Att varva teori och praktik anser vi vara en framgångsfaktor för att ge de bästa förut-sättningarna för akademistudenterna att bli efterfrågade på arbetsmarknaden.

Eija Syrjälä
Personalchef, Volvo Personbilar Sverige AB