Ledningsgrupper

Eftersom alla våra utbildningar är yrkesinriktade har vi sett till att näringsliv och branschorganisationer är väl representerade i utbildningarnas ledningsgrupper. Detta borgar för att arbetsmarknadens behov återspeglas i utbildningarnas kursplaner.

Ledningsgruppens uppgift är viktig:

Det ska finnas en ledningsgrupp för varje utbildning. Den bestämmer från början till slut. Vem som ska antas av de sökande, den fastställer vilka som ska få examensbevis eller utbildningsbevis och övervakar dessutom utbildningen mellan antagning och examen. Den är ansvarig för att rapporterade problem åtgärdas. Den är ansvarig för att utbildningen följer lag (Lag (2009:128 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om yrkeshögskolan) och förordning (Förordning (2009:130 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om yrkeshögskolan). När en utbildning är avslutad så fortsätter ledningsgruppen att "leva" i sex månader efter utbildningens slut. Det är bland annat för att den som missat något ämne ska kunna läsa ikapp på egen tid och få sin examen till slut. Det är ju som sagt ledningsgruppen som fastställer examen.

För att kunna göra det så måste ledningsgruppen själv uppfylla grundläggande krav:

  • Den ska ha majoritet från den del av näringslivet som utbildningen gäller
  • Den ska ha representant från skolan
  • Den ska ha studeranderepresentanter

Förordningen om yrkeshögskolan beskriver uppgifterna så här i 4:e kapitlet:

2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska
1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, denna och andra förordningar och föreskrifter som har meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av myndigheten,
2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.