Lärande i Arbete (LIA)

En tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. Det sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra. Tillsammans utgör de 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning.

Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Man får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden.

Det är inte ovanligt att studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det också viktigt att LIA-perioderna inte är för korta – båda parter måste få tid att lära känna varandra. När det gäller LIA-platser samarbetar Mölnlyckeakademien med ett stort antal företag både i och utanför regionen samt kommuner, organisationer och myndigheter – möjligheten att du skal hitta en LIA-plats som passar är därför stor.

Här är exempel på arbetsgivare som stödjer utbildningen:

 • ABB
 • Abba Seafood AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • Hogia Lön AB
 • JC, Jeans & Clothes
 • Kungsbacka kommun
 • Kungälvs kommun
 • Manpower
 • Mölndals kommun
 • Mölndals sjukhus
 • Partille Kommun
 • Poolia Sverige AB
 • Renova AB
 • Volvo Personbilar AB
 • LFV (Luftfartsverket)
 • Banverket
 • Business Region Göteborg
 • Göteborg-Landvetter Airport
 • Lindex
 • LTS (Logistik- och TransportStiftelsen)
 • Lufthansa Cargo
 • SAS Cargo Sweden
 • Schenker (Division Air and Ocean)

Som jag ser det skiljer sig yrkeshögskoleutbildning från andra högre studier genom att den knyter ihop teorin med praktiska tillämpningar. Det ger mer användbara kunskaper.

De studerande vid YHiM får t.ex direkt förankra sina kunskaper inom lönehantering genom att arbeta med ett modernt löneprogram. Det skapar förståelse och gör att man lättare kommer ihåg vad man lärt sig.

Elisabeth Stensby
Projektledare, Hogia AB