Handledarinformation

Utbildningsledare Anna Sjöström har sammanställt en presentation om vad man behöver tänka på som LIA-handledare hos YHiM.

Presentationen ger en blivande LIA-handledare kortfattad information kring vad uppdraget som LIA-handledare innebär. Presentationen ger information och tips kring hur LIA:n blir givande och lärorik både för den studerande samt företaget.