Löne- och ekonomikonsult (platsbunden)

Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens.

En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt och en mängd andra olika saker. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning för att möta de nya kraven.

Utbildningen Löne- och ekonomikonsult ger dig en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Du får kompetens att använda och förvalta olika lönehanteringssystem och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Du lär dig också att tolka och tillämpa de viktigaste lagarna samt att bokföra, göra bokslut och skapa årsredovisningar i olika redovisningssystem. Även pensions- och försäkringsärenden har en viktig del i utbildningsplanen. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Läs om behörighet och urval innan du söker den här utbildningen.

Frågor?

Kontakta LISELOTT ELFSTRAND
liselott.elfstrand@harryda.se
031-724 66 08

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 15 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor

”Vi kan ofta erbjuda de studerande jobb efter utbildningen”

EMMA LINDQVIST, Attendo

”Det kändes lite konstigt att plötsligt ha två stora företag som sliter i en! Jag ser det som ett bevis för att en nischad, praktisk utbildning funkar. Alla behvöer inte en master i ett tungt ämne, en YH-utbildning kan skapa enorma möjligheter.”

RICKARD SJÖBERG, fd studerande