Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • arbetsrätt och kunna tolka de lagar och avtal som styr lönehantering och personalarbete
 • lönearbete i olika lönesystem, avstämningar, sjuklöner och olika typer av ledigheter m m
 • ekonomiska begrepp, kalkylering, budgetering och verksamhetsstyrning
 • redovisningsprocessen, kunna bokföra och göra bokslut, analysera och rapportera ekonomisk information.
 • lagar och avtal, som reglerar olika affärsförhållanden och olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter.
 • skriftlig och muntlig presentation på engelska och svenska.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • kunna tolka olika kollektivavtal samt hantera pensioner och försäkringar
 • beräkna bruttolön, skatter, traktamenten, förmåner, pensioner,
 • hantera olika slags frånvaro och statistik
 • använda olika lönehanteringssystem vid löneberedning
 • bokföra, göra bokslut och hantera redovisningsprogram samt analysera redovisningsinformation
 • använda Excel och andra IT-verktyg i ekonomiska tillämpningar
 • använda olika systemstöd inom lön och HR
 • söka information, skapa databaser samt producera informationsmaterial för presentation på både svenska och engelska.
 • arbeta i projektform, samarbeta och kommunicera

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • arbeta konsultativt och självständigt som löne- och ekonomikonsult
 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom områdena lön och ekonomi
 • arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav
 • fatta ekonomiska beslut, göra rimlighetsbedömningar och dra egna slutsatser utifrån ekonomisk information
 • förstå och analysera arbetsrättsliga och andra förekommande juridiska problem
 • lösa problem självständigt, noggrannt och konstruktivt
 • arbeta i projektform och i team
 • kommunicera/beskriva/förklara processer och rutiner för chefer/anställda och kunder
 • starta egen verksamhet inom området som konsult

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 15 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor