Studerandehandbok

Här har vi samlat expeditionens öppettider, lärarnas kontaktinfo, information om era studietider och ett litet uppslagsverk om sidoinformation.

Brev från rektorn

Varmt välkommen till Yrkeshögskolan i Mölnlycke!

Du som studerande är den viktigaste i vårt arbete på skolan. Vi som arbetar med Yrkeshögskoleutbildningarna; lärare, administrativ personal, ledningsgrupper och LIA-ansvariga, kommer att göra vårt yttersta för att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska nå framgång i dina studier. Din egen arbetsinsats på din utbildning är det viktigaste skälet till om du ska lyckas med dina studier. Våra gemensamma arbetsinsatser kommer att utveckla oss till den bästa utbildningsanordnaren.

I detta häfte har vi sammanställt några punkter från A-Ö där du kan få svar på dina frågor och information om de rutiner som gäller hos oss. Självklart svarar vi även på dina frågor när vi ses i korridorerna eller i klassrummet.

Vårt gemensamma arbete bygger på hänsyn, förtroende och respekt för varandra. Vi ser det som en gemensam arbetsplats för studerande och personal - samma rättigheter och skyldigheter som gäller på arbetsplatser i övrigt gäller också vår arbetsplats.

Våren 2023 har vi på Yrkeshögskolan i Mölnlycke fyra Yh-utbildningar och tre ledningsgrupper.

Väl mött och lycka till i dina studier!

Anette Ambrén
Rektor

Expeditionens och skolans öppettider och adress

Expedition 031-724 66 04

Telefontider Mån – Fre: 08.00 – 12.00
Övrig tid via mail.

Skolan är öppen under lektionstid och vid kvällsundervisning.

 • Rektor Anette Ambrén
 • Utbildningsledare/projektledare Liselott Elfstrand
 • Studie- och yrkesvägledare Mina Jordan
 • Utbildningssamordnare Carina Carlander
 • Administratör Per-Erik Ekberg
 • Vaktmästare Izudin Halilovic

Utbildningsledare för:

 • Lönespecialist: Liselott Elfstrand
 • Löne- och ekonomikonsult: Liselott Elfstrand
 • Tullspecialist Liselott Elfstrand
 • Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre: Liselott Elfstrand

LIA-samordnare för löne- och tullutbildningar

Liselott Elfstrand

LIA-samordnare för Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Boel Samuelsson

Återvänd högst upp på sidan

Personal

Alsing, Christine
Lärare, pension och försäkring
christine.alsing@kpa.se

Alestig Thunborg, Lena
Kurator
lena.alestig.thunborg@harryda.se

Ambrén, Anette
Rektor
anette.ambren@harryda.se
031-724 6660

Bengtsson, Åsa
Lärare Tullengelska
hello@greatlittlebritain.com

Brandt, Mikael
Lärare Transport- och informationslogistik
mikael@inpersonlogistics.se

Brundin Larsson, Sara
Specialpedagog
sara.brundin.larsson@harryda.se
031-724 66 19

Carlander, Carina
Utbildningssamordnare
carina.carlander@harryda.se
031-724 66 04

Ek-Williamsson, Christel
Lärare språk och kommunikation
christel.ekwilliamsson@harryda.se

Ekberg, Per-Erik
Adminstratör
per-erik.ekberg@harryda.se
031-724 69 59

Elfstrand, Liselott
Utbildningsledare
liselott.elfstrand@harryda.se
031-724 66 08

Englaborn, Marion
Lärare vårdämnen
marion.vainamo.englaborn@harryda.se

Halilovic, Izudin
Vaktmästare
izudin.halilovic@harryda.se

Jamil, Mustafa
Lärare, dataämnen
mustafa.jamil@harryda.se
031-724 69 53

Janson, Sara
Lärare, lönekurserna
sara.janson@hogia.se

Jarestig, Bo
Lärare, tullkurserna
Bo.Jarestig@se.gerlachcs.com

Johansson, Håkan
Lärare, tullkurserna
hakan.johansson@ekonomivis.se

Jonsson, Erik
Bibliotekarie
erik.jonsson@harryda.se
031-724 64 04

Jordan, Mina
Studie- och yrkesvägledare
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09

Samuelsson, Boel
Lärare, vårdämnen
boel.samuelsson@harryda.se

Winter, Mikaela
Lärare, arbetsrätt
mikaela.winter@hv.se

Under ”kursfördelning” på Fronter kan du se vilken lärare som är aktuell för respektive kurs.

Återvänd högst upp på sidan

Från A till Ö

Adresser
Besöksadress: Långenäsvägen 5
Mölnlycke centrum

Postadress: Yrkeshögskolan i Mölnlycke
435 80 Mölnlycke

Avbrott

Om du av någon anledning inte ämnar fullfölja dina studier ber vi dig kontakta din utbildningsledare för avbrottsanmälan.

Betygsrapport

I början av den sista terminen får den studerande en betygsrapport från skolan där det framgår vilket betyg den studerande har uppnått i respektive kurs som är klar på utbildningen. Kursansvarig lärare erbjuder betygssamtal.

Biblioteket

Skolans bibliotek finns på kommunens huvudbibliotek som är beläget i Mölnlycke centrum. I biblioteket finns också Kulturhuset. De Yh-studerande har en egen bibliotekarie som heter Erik Jonsson.

Bärbara datorer

På skolan finns det ett antal bärbara datorer som de studerande har möjlighet att låna.

CSN

Den studerande söker själv studiemedel på CSN:s hemsida. Läs mer om hur man gör på www.csn.se. De studieperioder som gäller för respektive utbildning hittas längst bak i studerande-handboken.

Skolan är skyldig att rapportera om skolan bedömer att den studerande ligger efter i kurser och har underkända betyg.

Datornätet

Skolan har en riklig och avancerad datautrustning. I samband med utbildningens start får du en introduktionskurs i Fronter, nätverksarbete och e-posthantering. Då blir du även tilldelad användarkonton för dessa. Du skriver samtidigt på ett obligatoriskt användaravtal där du förbinder dig att följa den etikpolicy som gäller för YHiM. Som brukare av skolans nätverk, fast och trådlöst, har du tillgång till följande bastjänster:

 • Datorer i windowsmiljö, DVD-brännare
 • E-post och uppkoppling till Internet
 • Scanner för att läsa in bilder och text. Utskrift kan göras på laserskrivare i svartvitt och färg. Specifika program för den kurs du går finns oftast bara installerade i undervisningssalen, där du alltid är välkommen in i mån av plats, även om lektion pågår. Dina konton avslutas 5 månader efter examen, eller vid avbrott av utbildningen.

Examensbevis

Om alla kurser och LIA-intyg är klara, utfärdar skolan ett examensbevis. Är du inte klar får du ett utbildningsbevis, läs mer under Utbildningsbevis. Om du inte blir klar med alla kurser under utbildningen har du 6 månader på dig efter avslutad utbildning att göra klart kurserna. Därefter upphör ledningsgruppens uppdrag och vi har därmed inte rätt att examinera.

Funktionsnedsättning

Skolans lokaler är anpassade för rullstolsburna personer. Du som studerar med någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att få särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här: http://www.yhim.se/tillganglighet Länk till annan webbplats.

Fusk

Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med tentamen betraktas som fusk. Vad som är tillåtna hjälpmedel anges vid respektive tentamen. Att plagiera från Internet eller litteratur betraktas som fusk. Skolan använder antiplagiatprogram för att rutinmässigt kontrollera. Dokumentet om hur vi hanterar fusk berättar mer. Pdf, 110 kB. Ett ärende kring fusk kan komma upp på dagordningen i en ledningsgrupp.

Försäkring

När du studerar på en Yh-utbildning är du försäkrad vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid. Det innefattar även färd till och från skolan eller LIA-platsen. Med olycksfallsskada avses ”kroppsskada” som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte sjukdom. Yh-myndigheten har en personskadeförsäkring som gäller under verksamhetstid samt en ansvarsförsäkring som gäller under LIA. Försäkringsbesked och anmälningsblankett finns att skriva ut från Fronter.

GDPR

Om du inte vill få en bild av dig själv publicerad på vår hemsida ska du kontakta expeditionen och fylla i en blankett i enlighet med GDPR samt i övrigt se till att hålla dig undan när du ser en kamera tas fram. Det finns ytterligare information om hur GDPR påverkar vårt arbete, på www.yhim.se.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på väggen innanför dörren till administrationen.

Information

Aktuell och ny information meddelas genom Fronter. Kontrollera din startsida på Fronter ofta!
Se till att du har Fronter-appen installerad, då får du nyheterna direkt i telefonen.

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering finns, om du vill ta del av dessa vänligen kontakta expeditionen.

Kurator

Hos kurator kan du få hjälp och stöd med din psykosociala situation. Du kan också få rådgivning om hur myndigheter arbetar samt svara på frågor om din studieekonomi. Kurator har tystnadsplikt. Hon tjänstgör endast tisdagar hos oss.  Du hittar hennes epost i personallistan högre upp.

Kurslitteratur

De studerande ansvarar själva för inköp av kurslitteratur. Möjlighet kan finnas att köpa begagnad kurslitteratur från avgångsklasser, håll ögonen öppna på anslagstavlan. Litteraturen ska medföras till första kurstillfället. När detta tillfälle äger rum framgår av schemat som delas ut på uppropsdagen, samt publiceras på Fronter. Som komplement till läroböckerna kommer du att förses med kopierat arbetsmaterial.

Kursportal FRONTER

Vi arbetar i undervisningen med ett webbaserat verktyg som heter Fronter. I samband med kursstart får du en introduktionskurs i Fronter. Som användare förbinder du dig att följa den etikpolicy som gäller för Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Se Datornätet. Ditt konto avslutas 5 månader efter examen, eller vid avbrott av utbildningen. Användarnamnet är din privata mailadress. Du kan logga in via menyn Login student högst upp på den här sidan.

Källsortering

Vi källsorterar vårt avfall i jakten på ett hållbart samhälle. Sorteringskärl finns på våning 1 & 2, samt på Rörsvängen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för en Yh-utbildning har flera viktiga arbetsuppgifter. Den ska se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagen (2009:128) och enligt bestämmelserna i förordningen (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning, samt beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan följs.
Ledningsgruppen ska bestå av minst en företrädare för det offentliga skolväsendet, minst en företrädare för en högskola och en majoritet av företrädare från arbetslivet. Dessutom ska minst en studeranderepresentant ingå som ordinarie ledamot i ledningsgruppen.

LIA - Lärande i arbete

Varje utbildning har informationsmaterial om LIA. Du hittar dem på Fronter, i rummet Information till YH-studerande. Alla studerande ansvarar själv för att skaffa LIA. Om du är intresserad av att göra din LIA utomlands finns det möjlighet att söka bidrag för delar av kostnaden. Kontakta utbildningsledaren för mer information.

Likabehandling

Målet för YHiM är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte ska förekomma. Studerande och personal ska känna sig trygga och respektera andra människors egenvärde. Alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Både våra studerande och vår personal ska vara medveten om vikten av ett respektfullt och gott bemötande av varandra, liksom mot övriga besökande. Vi arbetar därför utefter vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Lunch

I vårt café finns kyl och mikrovågsugnar samt möjlighet att köpa kaffe i automat. Du som använder ugnar och kylskåp ansvarar själv för att det är snyggt i köket. För att kylarna ska hållas fräscha töms de varje fredag på kvarlämnad mat.
Hos grannen Hulebäcksgymnasiet, kan du köpa lunch, smörgåsar, pajer, kaffe, te och kakor.

Lärarhandbok

Kursansvarig lärare har, förutom Studerandehandboken, även en Lärarhandbok där regler och anvisningar kring skolan finns.

Läshjälpmedel

Behöver du talböcker, talsyntes eller andra hjälpmedel ska du kontakta studievägledare.

Mobiltelefonen

Är naturligtvis avstängd på lektioner och prov. Mobilen får inte användas som räknare på tentor.

Närvaro

Eftersom studierna hos oss är koncentrerade, är det viktigt att du är närvarande på lektionerna. Vissa seminarier har också närvaroplikt. Om du måste vara borta någon gång är det ditt ansvar att ta kontakt med läraren eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt.
Avviker en studerande från utbildningen utan att begära studieuppehåll och inte deltar i undervisning eller examination på mer än sex veckor, betraktas det som ett studieavbrott.

Nötter

Alla former av nötter och rätter där nötter ingår som ingrediens är förbjudna i Härryda kommuns lokaler för att undvika risk för allergiska reaktioner.

Office 365

Alla som är antagna till studier på Yrkeshögskolan i Mölnlycke får konto till Office 365 i samband med uppropet. Det ger bland annat tillgång till Word, Excel och Powerpoint för Office 365 samt lagring i OneDrive. Du får också tillgång till Teams för gruppdiskussioner samt en personlig epostadress i Härryda kommuns nätverk. Dina kontouppgifter mailas ut automatiskt efter att du blivit antagen till att studera. Användarnamnet baseras på dina initialer och ett serienummer. Du kan logga in via menyn Login student högst upp på den här sidan.

Olycksfall

Förbandsutrusning finns utplacerad på skolan, på väggen till höger om receptionsdisken på entréplan i huvudbyggnaden. Hjärtstartare finns alldeles intill, innanför dörren till administrationen.

Omtentamen

Vid behov av omtenta ligger ansvaret hos den studerande att kontakta kursansvarig lärare. Tillsammans kommer de fram till ett omtentatillfälle som passar båda parter.
De studerande har rätt till en ordinarie tenta samt två omtentor, dvs tre genomförda tentor. Om den studerande är frånvarande (t ex pga sjukdom) vid ordinarie tentatillfälle kan det alltså bli tre omtentor. Se till att du är på plats i god tid före start. Tentan kommer att starta på utsatt tid och då stängs dörren.

Parkering

Fri parkering finns för de studerande. Parkeringen finns öster om skolan. Här är länk till en karta i pdf-format över Mölnlycke centrums parkeringar Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster..

Pedagogiskt stöd

Vi erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till studerande som är i behov av det. Det är en rättighet du har under studietiden. YHiM vill skapa förutsättningar så du kan nå utbildningens mål. Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån dina behov och förutsättningar, vilket kan underlätta din studiesituation. Kontakta SYV Mina Jordan eller specialpedagog Sara Brundin Larsson. Här beskriver vi exempel på hjälp du kan få.

Policy

Det finns en likabehandlingsplan på skolan som tar upp vår policy mot diskriminering.
Vi strävar åt att alla, studerande och personal, ska känna sig trygga och respekterade. Vi accepterar inte några former av diskriminering eller kränkande behandling. Detta gäller såväl mellan studerande som mellan personal och studerande och mellan personal.
På skolan får ingen vara påverkad av alkohol eller andra droger. En drogpåverkad eller berusad person kommer att avvisas från skolan.

Rökning

I alla lokaler råder rökförbud. Istället finns det utplacerade askkoppar i betong utomhus. Vid Rörsvängen är rökning tillåten endast vid gaveln utanför TV-affären.

Sjukanmälan och vård av barn

Om du har någon form av studiestöd måste du alltid ringa Försäkringskassan för att sjukanmäla dig. Du som är hemma för vård av barn behöver inte meddela detta till Försäkringskassan. Om du avstått från studier för tillfällig vård av barn i sju dagar eller mer ska du meddela detta till CSN. Om frånvaron är längre än två veckor ska du styrka orsaken. Vid sjukanmälan kontakta även berörda lärare.

Skola24

Alla lektioner i våra lokaler registreras i skola24. När du studerar hos YHiM så kan du hitta veckans bokningar genom att gå in på Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och leta reda på din klassbeteckning.

Studentrabatter

Åtskilliga företag, till exempel Västtrafik, erbjuder studentrabatter. Du måste studera på utbildning på universitet, högskola, eller annan vuxenutbildning (t ex YH) som ger rätt till studiemedel från CSN. Du behöver studera på minst halvtid under minst 10 sammanhängande veckor och ha giltig studentlegitimation från Mecenat eller Studentkortet med Västtrafiks, Skånetrafikens, SL:s eller Studentresesymbolens logotyp. Läs mer och ansök på www.studentkortet.se eller www.mecenat.com.

Studeranderepresentation

Varje klass väljer två studeranderepresentanter. Som representanter har de fått förtroendet att representera klassen i samtal med skolan och även vara representant i ledningsgruppen. Studeranderepresentanterna arbetar även med arbetsmiljöfrågor.

Studieuppehåll

Vid särskilda skäl har du rätt att ta uppehåll i dina studier. Kontakta din studievägledare för mer information.

Studiefinansiering, www.csn.se

På hemsidan kan du skriva e-post direkt till CSN och ställa frågor kring det stöd som gäller för just dig. Du kan läsa om hur du ansöker, hur mycket pengar du får och mycket annat. Glöm inte att du kan ansöka om studiemedel direkt på webben! Du kan även ringa till CSN, telefon 0771-276 000.
För Yh-utbildningar gäller att du måste uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. Du ansvarar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier.

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna ger vägledning i studier och karriärsval, studier, behörighetsbestämmelser och antagningsmöjligheter till utbildning med mera. Det finns dropin-tider hos Mina Jordan på torsdagar 0930-12.00.

Studieplatser

Du får gärna använda studieplatser, lektionssalar och SFI:s studiehall när de är lediga. (Se schema utanför varje sal).

Tillgodoräknande

Om du redan har läst en kurs eller på annat sätt förvärvat kunskaperna som ingår i din utbildnings kursutbud, har du möjlighet att tillgodoräkna denna kurs. Om du vill tillgodoräkna dig tidigare genomförd kurs ska du kontakta studievägledare för vidare information. Det är ledningsgruppen för utbildningen som fattar det formella beslutet om en tidigare läst kurs kan tillgodoräknas. En tillgodoräkning innebär att du inte kan få CSN-stöd för den delkursen.

Trivsel

För att vi ska ha en trivsam miljö, bör du höra av dig till skolan om din situation förändras på ett sätt som påverkar dina studier och din närvaro. Uppdatera nya telefonnummer och adresser och
berätta var du är under din LIA-period. Ta hänsyn till din omgivning genom att respektera din lärare och dina kurskamrater. Delta aktivt i utbildningen, både i klassrummet och i grupparbeten Till sist: var lyhörd för den information du får av ansvarig lärare och övrig personal.

Trådlöst nätverk

Hela skolan har trådlöst nätverk. Från och med augusti 2022 ansluter du till det trådlösa nätverket hk vuxutb. Du kommer då att bli tillfrågad om användarnamn och lösenord. Du använder då samma uppgifter som du fått för Office 365.

Undervisningssalar

Långenäsvägen 5:

 • 1:a våningen: salsnummer börjar med 1
 • 2:a våningen: salsnummer börjar med 2

Rörsvängen 9:

 • salsnummer börjar med R.

Utbildningar

 • LS Lönespecialist
 • LEK Löne- och ekonomikonsult
 • TS Tullspecialist heltid
 • SVÄ Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis får de som ej är klara med samtliga kurser på utbildningen. Där framgår det hur många poäng i din utbildning som är klara och betygsatta. Om du inte blir klar med alla kurser under utbildningen har du 6 månader på dig efter avslutad utbildning att göra klart kurserna. Därefter upphör ledningsgruppens uppdrag och vi har därmed inte rätt att examinera.

Utrustning

Undervisningssalarna är utrustade med storbildprojektor och trådlöst Internet. Även övriga lokaler är utrustade med trådlöst nätverk.

Utrymning

Utrymningsplan finns anslagen i samtliga salar, vid hissen på varje våningsplan på Långenäsvägen och vid datasalarna på Rörsvängen. Var noga med att ta del av dessa så du är förberedd vid en eventuell utrymning. Vid alla utrymningar från Långenäsvägen ska vi samlas på andra sidan bron vid Massetjärn. Vid utrymning från Rörsvängen ska alla samlas på personalparkeringen på kortsidan.

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt i slutet av varje termin. Utfall diskuteras med de studerande och med ledningsgruppen. Detta är en chans för dig att vara med och påverka.

Värdegrund

Se under Likabehandling.

Värdesaker

Skolan ansvarar inte för värdesaker. Lämna aldrig dina värdesaker utan uppsikt.

Wifi

Se trådlöst nätverk

Övriga verksamheter

Vi delar våra lokaler med Vuxenutbildningen i Härryda Kommun. Här bedrivs utbildning för vuxna på grundläggande och på gymnasial nivå. Utöver det finns särvux, SFI och en omvårdnadsutbildning.

Återvänd högst upp på sidan

Studietider och LIA-perioder

Löne och ekonomikonsult, LEK23
TerminLIAAnt (v)Studietid (v)Ant v - Yh-pStudietid
HT-23

v 35-5117 = 85 yhp28/8 -- 22/12
VT-24v 18-258v 2-2524 = 120 yhp8/1 -- 21/6
HT-24v 43-518+1*v 33-5119 = 95 yhp12/8 -- 20/12


LIA 16 v

300 yhp

 • LIA2 kombineras med Examensarbetet, vilket innebär att LIA:n är förlagd på en vecka mer än vad LIA:n motsvarar. De studerande gör 4 dagar LIA och 1 dag Examensarbete/veckan under LIA2.
Löne och ekonomikonsult, LEK24

Termin

LIA

Ant v

Studietid (v)

Ant v - Yh-p

Studietid

HT-24v 35-51

17=85 Yh-p

26/8-20/12

VT-25

v 8-15

8

v 2-25

24=120 Yh-p

6/1-20/6

HT-25

v 42-50

8+1*

v 33-51

19=95 Yh-p

11/8-19/12LIA: 16 v


300 Yh-p


Lönespecialist LS24

TerminLIAAnt vStudietid (v)Ant v - Yh-pStudietid
VT-24

v5-2319=95 Yh-p29/1-7/6
HT-24v37-448v33-5119=95 Yh-p12/8-20/12
VT-25v14-229+1*v2-2322=110 Yh-p6/1-6/6


17 veckor
300 YH-poäng

* LIA2 kombineras med Examensarbetet, vilket innebär att LIA:n är förlagd på en vecka mer än vad LIA:n motsvarar. De studerande gör 4 dagar LIA och 1 dag Examensarbete/veckan under LIA2.

 

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre, SVÄ22

TerminLIAAnt vStudietid (v)Ant v - Yh-pStudietid
HT-22

v35-5016=40 Yh-p29/8-16/12
VT-23

v2-2322=55 Yh-p9/1-9/6
HT-23.1

v 34-374= 10 Yh-p21/8-15/9
HT-23.2v 38-414v 38-414=20 Yh-p18/9-13/10
HT-23.3

v 42-509=22,5 Yh-p16/10-15/12
VT-24

v 2-2221=52,5 Yh-p8/1-31/5


LIA: 4 v
200 Yh-p
Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre, SVÄ23
TerminLIAAnt vStudietid (v)Ant v - Yh-pStudietid
HT-23

v 35-5016 = 40 yhp28/8 -- 15/12deltid 50%
VT-24

v 2-2322 = 55 yhp8/1 -- 7/6deltid 50%
HT-24.1

v 34-418 = 20 yhp19/8 -- 11/10deltid 50%
HT-24.2v 42-454v 45-454 = 20 yhp14/10 -- 8/11heltid 100%
HT-24.3

v 46-505 = 12,5 yhp11/11 -- 13/12deltid 50%
VT -25

v 2-2221 = 52,56/1 -- 30/5deltid 50%

 

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre SVÄ24

Termin

LIA

Ant v

Studietid (v)

Ant v - Yh-p

Studietid


HT-24v 35-50

16=40 Yh-p

26/8-13/12

deltid 50%

VT-25v 2-23

22=55 Yh-p

6/1-6/6

deltid 50%

HT-25.1v 35-41

7=17,5 Yh-p

25/8-10/10

deltid 50%

HT-25.2

v 42-45

4

v 42-45

4=20 Yh-p

13/10-7/11

heltid 100%

HT-25.3v 46-50

5=12,5 Yh-p

10/11-12/12

deltid 50%

VT-26v 2-23

22=55 Yh-p

5/1-5/6

deltid 50%LIA: 4 v


200 Yh-p 

Tullspecialist TS23

Termin

LIA

Ant v

Studietid (v)

Ant v - Yh-p

Studietid

VT-23v3-24

22= 110 Yh-p

16/1-16/6

HT-23

v 42-48

7

v33-50

18=90 Yh-p

14/8-15/12

VT-24

v 12-20

8+1*

v2-21

20=100 Yh-p

8/1-24/5LIA: 15 v


300 Yh-p


* LIA2 kombineras med examensarbetet, vilket innebär att LIA:n är förlagd på en vecka mer än vad LIA:n motsvarar. De studerande gör 4 dagar LIA och 1 dag Examensarbete/veckan under LIA2.

Återvänd högst upp på sidan

Tullspecialist TS24

Termin

LIA

Ant v

Studietid (v)

Ant v - Yh-p

Studietid

VT-24v3-24

22= 110 Yh-p

15/1-14/6

HT-24

v 45-51

7

v34-51

18=90 Yh-p

19/8-20/12

VT-25

v 13-21

8+1*

v3-22

20=100 Yh-p

13/1-30/5LIA: 15 v


300 Yh-p


* LIA2 kombineras med examensarbetet, vilket innebär att LIA:n är förlagd på en vecka mer än vad LIA:n motsvarar. De studerande gör 4 dagar LIA och 1 dag Examensarbete/veckan under LIA2.

Återvänd högst upp på sidan