Våra utbildningar

 • Frihandel och ursprung – fördjupning

  50% studietakt, distans

  YH-kurs på 30 Yh-poäng läses på distans, 50% studietakt. Kursen ges på svenska, startar 2 oktober och avslutas 22 december. Kursen startar under förutsättning att det är tillräckligt många sökande. Tullhantering är en påfallande komplex bransch som kräver hög kompetens inom området. Kursen Frihandel och ursprung – fördjupning är en kurs för dig som redan är yrkesverksam inom tullbranschen och vill fördjupa, bredda eller komplettera dina kunskaper inom frihandel och ursprung. Även personer som arbetar med internationell handel, inköp eller logistik kan, i sin yrkesroll, se en vinning i kursinnehållet för att bättre kunna förstå, nyttja och inte minst efterfråga nödvändiga underlag kopplade till frihandel och ursprung.

 • Löne- och ekonomikonsult (platsbunden)

  Tre terminer

  Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens.

 • Lönespecialist (platsbunden)

  Tre terminer

  Behovet av specialister inom lön ökar. Det är en brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

 • Tullspecialist (CCS) (platsbunden)

  Tre terminer

  Är du intresserad av frågor och arbete som rör import och export? Då är Tullspecialistutbildningen garanterat något för dig!

 • Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre (Distans)

  Fyra terminer, 50% studietakt

  Det finns ett stort behov av Specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg om äldre. Den ökande andelen äldre med komplexa vård och omsorgsbehov ställer krav på specialiserad kompetens och nya arbetssätt. De specialistutbildade undersköterskorna skall vara kulturbärare av god vård och omsorg. Specialistutbildade undersköterskor kan arbeta med olika expertuppdrag inom ramen för sin tjänst, som omsorgshandledare, metodutvecklare, äldresamordnare eller huvudhandledare.