Behörighet och studiemedel

Grundläggande behörighet har den som fått ett slutbetyg från gymnasieskola eller vuxenutbildning med minst 2250 godkända gymnasiepoäng, eller avlagt en högskoleförberedande examen alternativt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, eller om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet med ett äldre gymnasie-/vuxenutbildningsbetyg, eller motsvarande krav från folkhögskola eller utländska betyg som är bedömda av VHS (Verket för Högskoleservice).

Du kan även vara behörig via reell kompetens, som på dessa utbildningar innebär att du har minst tre års arbetslivserfarenhet samt godkända betyg i de ämnen som krävs för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier här Länk till annan webbplats.

Varje utbildning har detaljerade uppgifter om vad som krävs för att ansöka.

Frågor?

Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09
om du har frågor om behörighet.

Studiemedel

Yh-utbildningar är statligt finansierade. Det innebär att de är fria från terminsavgifter och är studiemedelsberättigande enligt CSN:s normer. Du betalar för kurslitteratur, resor och uppehälle.

Det är enkelt att söka studiemedel

Nu kan du som ska studera med studiemedel i Sverige snabbt och enkelt ansöka direkt via CSN:s webbplats, www.csn.se Länk till annan webbplats..