Yh-utbildningar hos oss

Yh-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform. De ska ge en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet som leder till arbete.

Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och olika utbildningsanordnare och finns inom många olika områden.Yh vänder sig både till dem som kommer direkt från gymnasieskolan och till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område.

Behörighet till yrkeshögskoleutbildning

För behörighet till Yh-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande. En del yrkeshögskoleutbildningar har även särskilda behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten. Läs mer om vad som gäller idag på MYH:s sida Behörighet till yrkeshögskoleutbildning. Länk till annan webbplats.

Yrkeshögskoleutbildningar anordnas bland annat av kommuner

Yrkeshögskoleutbildningar anordnas av kommuner, högskolor och företag. De är huvudmän för utbildningarna och har tillsammans med arbetslivet utformat innehållet. Alla Yh-utbildningar är godkända av en särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.. Yh-myndigheten arbetar på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ska säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. I ledningsgrupperna finns representanter från arbetsliv, högskolor, kommuner och de studeranden.

Läs mer om de olika yrkeshögskoleutbildningar vi erbjuder inom YHiM på Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

"Det är positivt för arbetsgivare att vara med och utforma utbildningen - och för de studerande att få en utbildning med nära koppling till och stark medverkan från arbetslivet. Kvalificerad yrkesutbildning har därför blivit en viktig rekryteringsbas för många företag och en väg till engagerade och intressanta arbeten för dem som gått utbildningarna."

Sonja Eriksson, f.d Generaldirektör,
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning