Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Anette Ambrén
Rektor, YHiM

Monika Bengtsson
Ordförande, Fackförbundet Kommunal, Härryda

Anne Ekdahla Drejenstam
Verksamhetsutvecklare, Kungälvs kommun

Hans Frimanson
Verksamhetschef, Härryda Framtid/ Repr offentliga skolväsendet

Ann-Cathrin Gilbertsson
Utbildningsledare, YHiM

Anna Hildesson, ordförande
Verksamhetschef, Härryda kommun Vård och omsorg

Susanne Holm
Enhetschef, sektor Stöd och omsorg, Lerums kommun

Sandra Hultén Johansson
Omsorgsboende, Tre Stiftelser

Lotta Lövberg
Verksamhetschef, Attendo (Särskilt boende, Säteriet)

Cecilia Olsson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mölndals stad

Katrin Persson
Enhetschef, Härryda kommun Särskilt boende (SÄBO)

Gona Hama Sharif
Enhetschef Sehlstedsgatan, Göteborgs stad


Studeranderepresentanter
Mathilda Hjelte ord, Siw Moe SVÄ22