Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Anette Ambrén
Rektor, YHiM

Monika Bengtsson
Ordförande, Fackförbundet Kommunal, Härryda

Anne-Marie Ekdahla Drejenstam
Verksamhetsutvecklare, Kungälvs kommun

Liselott Elfstrand
Utbildningsledare, YHiM

Py Eliasson
Verksamhetschef, Attendo, särskilt boende Säteriet

Hans Frimanson
Verksamhetschef, Härryda Framtid/ Repr offentliga skolväsendet

Ann-Cathrin Gilbertsson
Verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning
Avdelningen vård- och omsorgsboende, Göteborgs stad

Anna Hildesson
Verksamhetschef, Härryda kommun Vård och omsorg

Susanne Holm
Enhetschef, sektor Stöd och omsorg, Lerums kommun

Sandra Hultén Johansson
Omsorgsboende, Tre Stiftelser

Cecilia Olsson
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mölndals stad

Katrin Persson
Enhetschef, Härryda kommun Särskilt boende (SÄBO)

Gona Hama Sharif, ordförande
Enhetschef Sehlstedsgatan, Göteborgs stad

Alia Skoglund
Utvecklingsledare, Mölndals stad, Vård och omsorgsförvaltningen, Rekryteringsenheten


Studeranderepresentanter
Mathilda Hjelte ord, Siw Moe SVÄ22
Johan Norgren ord, Ann-Sofie Sundberg SVÄ23