Lönespecialist

Therez Andersson
Utbildningsansvarig, Crona Lön AB

Caroline Caous
Lönechef Finance, Alten

Erik Douglasson
Bolagschef, Hogia Professional Services

Magnus Fagerström
Rektor, YHiM

Hans Frimanson
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Malin Funk
Lönekonsult, Five Accounting

Kerstin Landén
Business Manager BPS, CGI Sverige AB

Jenny-Ann Löfgren
Senior rekryteringskonsult, WISE

Anna Sjöström
Utbildningsledare, YHiM

Ulf Särlvik
Senior Business Consultant, Advectas

Christian Wendeldahl, ordförande
Lönechef, Attendo

Mikaela Winter
Universitetsadjunkt, Högskolan i Trollhättan

Studeranderepresentanter
Malsore Morina ord, Katrina Falkengren LS19
Jenny Kjellin ord, Anna Johanson Ljungqvist LS21