Lönespecialist

Therez Andersson
Lönepecialist, Business Control Partner

Caroline Caous
Lönechef Finance, Alten

Erik Douglasson
Bolagschef, Hogia Professional Services

Gustav Eriksson
Account Manager, BRAVURA

Magnus Fagerström
Rektor, YHiM

Per Jonasson
Löne & HR-Specialist, Solar Sverige AB

Kerstin Landén
Business Manager BPS, CGI Sverige AB

Emma Lindqvist, ordförande
Lönechef, Attendo

Hans Skålberg
Verksamhetschef, Vuxenutbildningen i Härryda

Anna Sjöström
Utbildningsledare, YHiM

Ulf Särlvik
Senior Business Consultant, Advectas

Christian Wendeldahl
Lönechef, Attendo

Mikaela Winter
Universitetsadjunkt, Högskolan i Trollhättan

Studeranderepresentanter
Malsore Morina ord, Katrina Falkengren LS19