Särskilt pedagogiskt stöd

Vi erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till studerande som är i behov av det. Det är en rättighet du har under studietiden. YHiM vill skapa förutsättningar så du kan nå utbildningens mål. Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån dina behov och förutsättningar, vilket kan underlätta din studiesituation. Det finns inga krav på att du ska ha diagnos på en funktionsnedsättning för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Olika individer har olika behov.

Särskilt pedagogiskt stöd kan vara:

 • Handledning, råd och stöd
 • Samtal med specialpedagog om din studiesituation.
 • Studieteknik och planering av studierna.
 • Utökad lärartid.
 • Mentor
 • Anpassning
 • Anteckningsstöd
 • Anpassad examination, till exempel muntligt i stället för skriftligt, när så är möjligt utifrån utbildningens mål och innehåll.
 • Förlängd skrivtid.
 • Enskilt rum under tentamen, eller i en mindre grupp med eventuell skärm och/eller hörselkåpor.
 • Alternativa lärverktyg
 • Inläst kurslitteratur.
 • Ljudfil med t ex inlästa instruktioner eller frågor till en uppgift.
 • Stavningsprogram
 • Talsyntes som läser texter
 • Tips om appar

Är du intresserad av pedagogiskt stöd?

Vår kontaktperson för särskilt pedagogiskt stöd heter Sara Brundin Larsson och är specialpedagog. Ta kontakt så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan anpassa din studiesituation utifrån dina behov och förutsättningar, samt planera vad som kan underlätta dina studier. Sara når du lättast genom epost: sara.brundin.larsson@harryda.se. Du kan även kontakta studievägledare Mina Jordan mina.jordan@harryda.se tel. 031- 724 66 09.

Den studerandes ansvar

Samma kunskapsmål gäller för alla studerande, men det finns olika vägar att nå målen. Du är alltid själv ansvarig för dina studier. Vi vill gärna att du kontaktar Sara Brundin Larsson eller studievägledare Mina Jordan i god tid. Då kan vi planera vad du kan vara i behov av inför kursstart och kommande kursmoment. Du är självklart välkommen att diskutera särskilt pedagogiskt stöd när du vill under hela din studietid. Du är själv din informationsbärare, det vill säga att det är du som studerande som avgör när du vill informera om din situation och det eventuella behov av stöd som kanske finns.