Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Arbetslivet berättar

Therez Andersson, BCP (Business Control Partner Norden AB)

Lönespecialist som själv gått på utbildningen här på YHIM. Arbetar idag som konsult inom ett företag som hanterar lön, ekonomi och stöttning vid HR-frågor för ett flertal bolag. ”Konsultbranschen är viktig inom dessa områden då mindre bolag inte har råd att ha en funktion per avdelning. Att kunna hyra in en kompetent utbildad person som har kontroll på lagar och regler både inom och utom avtalsområden är väldigt viktigt. Jag ser att detta är en bransch som kommer bestå och även växa i framtiden.”

Alla bolag med anställda behöver någon som gör lön för dem, så jobb kommer det alltid att finnas.

Therez Andersson
Lönespecialist

Therez Andersson, lönespecialist
 • Hur söker man en Yh-utbildning?

  Vår studie- och yrkesvägledare Mina Jordan har spelat in en film där hon svarar på de vanligaste frågorna om ansökan.
 • Måndagen den 8 februari öppnar ansökningsperioden för vår Tullspecialist!

  Den är en yrkeshögskoleutbildning, uppdelad över tre terminer.  I utbildningen ingår två LIA-perioder, de genomförs under termin två och tre. LIA är en förkortning för Lärande i Arbete och innebär schemalagd praktik som ett eget, betygsatt, ämne. Där får du möjlighet att träna i verkligheten på det du lärt dig under utbildningen. Under utbildningen har man huvudlärare som ansvarar för varje ämne. Denne sätter alla betyg i sitt ämne, men det kan förekomma gästföreläsare under studietiden.Utbildningen är heltidsstudier, men det finns tid avsatt för självstudier, grupparbeten och liknande. Det är upp till dig och dina kamrater var ni förlägger den tiden.
 • Medarbetarna berättar: Magnus Fagerström

  Vår rektor har inte varit med oss så länge, men han har redan satt sin prägel. Hör hur han utvecklar ett par tankar om verksamheten. 
 • Medarbetarna berättar: Carina Carlander

  Carina har varit med från början och byggt upp vår verksamhet. Här svarar hon på frågor och ger ett par råd.