Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Arbetslivet berättar

Therez Andersson, BCP (Business Control Partner Norden AB)

Lönespecialist som själv gått på utbildningen här på YHIM. Arbetar idag som konsult inom ett företag som hanterar lön, ekonomi och stöttning vid HR-frågor för ett flertal bolag. ”Konsultbranschen är viktig inom dessa områden då mindre bolag inte har råd att ha en funktion per avdelning. Att kunna hyra in en kompetent utbildad person som har kontroll på lagar och regler både inom och utom avtalsområden är väldigt viktigt. Jag ser att detta är en bransch som kommer bestå och även växa i framtiden.”

Alla bolag med anställda behöver någon som gör lön för dem, så jobb kommer det alltid att finnas.

Therez Andersson
Lönespecialist

Therez Andersson, lönespecialist
 • Tullspecialisterna i TS21 har haft upprop

  Trettiofem personer har antagits och de möttes för första gången i måndags. För att minska smittorisken så samlades vi i vår stora samlingssal med hundra sittplatser. Tisdag - Torsdag genomfördes som distansmöten via Teams.Det är nu den sjätte klassen blivande tullspecialister som startar. Vi var den första utbildningsanordnaren som började utbilda tullpersonal för företag. Tidigare hade företagen varit hänvisade till Tullverkets intensivkurser, samt fått lära sig under tiden de arbetade.
 • Nu är undervisningen igång igen

  Vi välkomnar våra studerande tillbaka till skolan efter sommarledigheten. Distansundervisningen fortsätter fram till 30/9 då nytt beslut tas.
 • Ansökan till lönespecialist har öppnat

  Vår utbildning till Lönespecialist kommer nästa gång att starta i januari 2022. Ansökningsperioden kommer att öppna den 9 augusti och beräknas stänga i mitten av oktober 2021. Antagningsbeskeden ska gå ut i god tid innan Jul.
 • Ansökan till lönespecialist är öppen från och med den 9 augusti

  Den är möjlig att söka till och med den 15 oktober. Därefter planerar vi sända antagningsbeskeden i slutet av november. Utbildningen är förlagd på tre terminer och startar i januari 2022. Läs mer om utbildningen här.