Arbetslivet berättar

Johan Rönnblad, Kollmorgen Automation AB, berättar om det starka behovet av en kompetens som klarar av att hantera komplex försäljning ur ett B2B perspektiv: "Det är stor tillväxt inom automation på den globala marknaden. Detta påverkar oss på Kollmorgen Automation positivt och vi ser ett behov av att öka insatserna på försäljningssidan såväl på huvudkontoret i Mölndal som på våra lokala kontor i Hong Kong och Radford (USA). Erfarenhet och kunskap inom försäljning B2B är av stor vikt för att möta det behov vi ser på tre till fem års sikt. Enligt min bedömning behöver vi åtminstone 3-5 personer med denna kompetens kommande år".

Johan Rönnblad,
Kollmorgen Automation AB