Arbetslivet berättar

"Kommande år bedömer vi att vi kommer rekrytera ca 10 st digitala affärsutvecklare per år enbart i region väst. Detta innebär en regional rekrytering om 50 personer fram till 2022. Ser vi till vårt nationella behov så är vi 4000 personer på CGI. Bara under fjolåret anställdes ca 750 personer. Vår största utmaning ligger just i att hitta rätt personer med rätt kompetens och attityd. Vi ser ett mycket starkt behov av den aktuella kompetensen så det kan handla om ett rekryteringsbehov på så många som 100 digitala affärsutvecklare under 3 år nationellt sett för CGI."

Martin Högenberg,
Innovationsledare på CGI

Porträtt Martin Högenberg