Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Arbetslivet berättar

Therez Andersson, BCP (Business Control Partner Norden AB)

Lönespecialist som själv gått på utbildningen här på YHIM. Arbetar idag som konsult inom ett företag som hanterar lön, ekonomi och stöttning vid HR-frågor för ett flertal bolag. ”Konsultbranschen är viktig inom dessa områden då mindre bolag inte har råd att ha en funktion per avdelning. Att kunna hyra in en kompetent utbildad person som har kontroll på lagar och regler både inom och utom avtalsområden är väldigt viktigt. Jag ser att detta är en bransch som kommer bestå och även växa i framtiden.”

Alla bolag med anställda behöver någon som gör lön för dem, så jobb kommer det alltid att finnas.

Therez Andersson
Lönespecialist

Therez Andersson, lönespecialist
 • Nu har vi gjort det igen - ansökt nya utbildningar

  Tidigare i veckan sände vi in våra ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta utbildningar.Besked får vi i början av januari 2023.
 • Till alla antagna 2022

  Nu har meddelande gått ut till alla som blivit antagna till sin utbildning. Läs mer här.
 • Till alla reserver 2022

  Nu har meddelande gått ut till alla som blivit reservplacerade. Läs mer här.
 • LS21 har tagit examen

  Fredagen den 3 juni 2022 samlades lönespecialisterna i LS21 på Råda Rum för examen. YHIM bjöd på avslutningslunch och högtidstal.