Detaljerade datum

Här hittar du vilka datum som gäller för bland annat ansökan, komplettering av betyg och antagning.

Utbildningar som startar på våren

10 augusti: Ansökan är öppen.

15 oktober Sista ansökningsdatum och sista kompletteringsdag.

Efter 15 oktober: Vi går igenom samtliga inskickade ansökningar. Är du inte behörig till utbildningen får du besked om detta så snart vi har granskat din ansökan.

November: Antagningsbesked skickas ut under vecka 47. Från och med då kan du logga in på ditt studerandekonto och se vilken reservplats du har.

Januari: Vecka tre är det terminsstart.