Detaljerade datum

Här hittar du vilka datum som gäller för bland annat ansökan, komplettering av betyg och antagning.

Utbildningar som startar på hösten

1 februari: Ansökan öppnas.

15 maj: Sista ansökningsdatum och sista kompletteringsdag för de som inte läser behörighetsgivande kurser.

Efter 15 maj: Vi går igenom samtliga inskickade ansökningar. Är du inte behörig till utbildningen får du besked om detta så snart vi har granskat din ansökan.

10 juni: Sista datum för att komplettera din ansökan med betygskopior och andra intyg om du läser behörighetsgivande kurser.

Juni: Antagningsbesked skickas ut runt midsommar. Från och med då kan du logga in på ditt studerandekonto och se vilken reservplats du har.

Augusti-september: Terminsstarter, beroende på vilken utbildning du antagits till.


Utbildningar som startar på våren 2024

14 augusti: Ansökan öppnas.

15 oktober Sista ansökningsdatum och sista kompletteringsdag för de som inte läser behörighetsgivande kurser.

Efter 15 oktober: Vi går igenom samtliga inskickade ansökningar. Är du inte behörig till utbildningen får du besked om detta så snart vi har granskat din ansökan.

November: Antagningsbesked skickas ut i mitten av november. Från och med då kan du logga in på ditt studerandekonto och se vilken reservplats du har.

Januari: Terminsstarter, beroende på vilken utbildning du antagits till.