Kommande starter

Kvinna som tittar tankfullt.

Vi måste alltid söka tillstånd från "Myndigheten för Yrkeshögskolan" om att starta utbildningar. De tillstånden ges vanligen för 2 starter åt gången. Ansökningarna ska lämnas in i september, sen utvärderar myndigheten alla ansökningar och meddelar beslut i januari kommande år. Det följande är de starttillstånd vi har idag.

2024 höst (augusti eller september)

Ansökningsperiod är vanligen mitten av februari - 15 maj

  • Löne- och ekonomikonsult LEK24 (bunden)
  • Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre SVÄ24 (50% studietakt, distans)

2025 januari:

Ansökningsperiod mellan 14 augusti - 15 oktober 2024

  • Tullspecialist (Customs Compliance Specialist) TS25 (bunden)
  • Lönespecialist LS25 (bunden)