Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Har kan du läsa mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

  • Svenska 2/Svenska B alt Svenska som andraspråk 2/ Svenska som andraspråk B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande


Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser samt yrkeserfarenhet.

Betyg för de kurser som denna utbildning har som särskilda förkunskapskrav poängsätts enligt följande: E/G/3=5 p, D=7.5 p, C/VG/4=10 p, B=12.5 p, A/MVG/5=15 p. Motsvarande poängsättning för studieomdöme från folkhögskola. För sökande som uppfyller behörigheten genom utländska betyg, behörighetstest alternativt reell kompetens erhåller 5 p.

Meriterande gymnasiala kurser med minst betyget E/G: Svenska 3/C, Företagsekonomi 1/A, Företagsekonomi 2/B, poängsätts med 5 p/kurs. Matematik 2 b/2c/C eller motsvarande.(Max. 60 poäng), 

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet, alternativt handels- och administrationsprogrammet, eller motsvarande (max 17 poäng).

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare

Frågor om behörighet:
Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09

Fakta

Nästa start: Augusti 2023
Ansök senast: 15 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor