Behörighet och urval

Grundläggande behörighet genom

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/B
 • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, gymnasial utbildning.

Kurser som poängsätts är:

 • svenska 3/C/svenska som andraspråk 3/C
 • företagsekonomi 1/A
 • företagsekonomi 2/B
 • engelska 6/B
 • matematik 2/B

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet alt handels- och administrationsprogrammet. (Max. 17 poäng)

Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare

Frågor om behörighet:
Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09

Fakta

Nästa start: Augusti 2024
Ansök senast: 15 maj
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 16 veckor