Tullspecialist (CCS) distans

Denna distansutbildning startar inte under hösten 2021.

Tullspecialist (Customs Compliance Specialist)

Sverige är i högsta grad beroende av export och import. Området är komplext och flera myndigheters olika krav och regelverk måste följas. Behovet av personal med kompetens i tullfrågor är mycket stort i näringslivet och ökar ständigt.

Flödet av varor mellan länder kontrolleras av det svenska Tullverket och deras utländska motsvarigheter och varuflödet ska ske enligt gällande regler. Att ha en välutvecklad process för tullhantering är därför avgörande för alla företag som arbetar med internationell handel.

Nya regelverk, omprövning av tillstånd, krav på effektivare hantering av tulldeklarationer och integration av tullsystem länder emellan bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. Även den ökande världshandeln bidrar till att fler företag behöver ha personal med tullkompetens för att säkerställa att man följer gällande lagar och regler. Den framtida arbetsmarknaden är därför mycket ljus för personer med utbildning inom området.

Denna utbildning ger dig som studerande heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet t ex import, export, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar. Du kommer att kunna arbeta i samtliga steg i tullproceduren och du kommer även ha kompetens att jobba med egenkontroll och utvecklingsfrågor inom området.