Personal- och löneadministration

Denna utbildning har ersatts och erbjuds inte längre

Välkommen till en kvalificerad yrkesutbildning inom ekonomi-, personal- och löne-administration. Den ger dig en unik kunskapsmix som arbetsmarknaden frågar efter.

Skall du välja din första riktiga yrkesutbildning? Eller känner du att du vill öka din kompetens inom ditt nuvarande arbetsområde? Eller vill du helt enkelt byta inriktning och satsa på en ny karriär? Utbildningen i personal- och löneadministration är direkt utformad efter de krav som ställs på arbetsmarknaden. Det som gör utbildningen unik är dess bredd och fördjupning inom alla tre områdena ekonomi, personal och lön, samt att teorin hela tiden förankras i praktiskt arbete. När du efter fyra terminer tar examen som Diplomerad Personal- och Löneadministratör har du en unik utbildning bakom dig och förhoppningsvis ett intressant arbete framför dig