Säkerhetssystem: personella, mekaniska och elektroniska skydd.

Denna utbildning erbjuds inte längre

Säkerhetssystem: personella, mekaniska och elektroniska skydd är en bred och gränsöverskridande utbildning som är upplagd på två års heltidsstudier.

Den ger dig examen som Säkerhetsingenjör PME. Det breda perspektivet i kombination med en teknisk fördjupning gör att utbildningen ger en god grund för arbete som säkerhetskonsult, såväl inom en verksamhet som inom ett konsultföretag. Utbildningen lämpar sig också för ett arbete som säkerhetssäljare eller säkerhetskoordinator inom företag eller annan verksamhet.

Samtliga utbildningar inom YHiM är alla starkt förankrade i näringslivet och bland branschorganisationer. Inom Säkerhetssystem finns ett sådant nära samarbete med Stöldskyddsföreningen, SSF.

”SSF är en viktig partner för vår organisation med bl.a. samarbeten inom utbildning och standardisering. Våra medlemsföretag har stor hjälp av SSF i frågor runt mekaniskt inbrottsskydd och utrymning där det ibland kan uppstå frågeställningar om lämplig teknik vid speciella objekt. SSFs oberoende ställning och goda kontaktnät säkerställer att en objektiv och saklig dialog kan föras mellan säkerhetsbransch, myndigheter, kravställare och slutkunder.”

Den främsta skillnaden mellan Säkerhetssystem och vår andra säkerhetsutbildning – Risk Management – är att Säkerhetssystem fokuserar mer på de möjligheter till samordnade skyddsåtgärder som den moderna tekniken erbjuder.