Kvalitets- och processutvecklare Life Science

Denna utbildning erbjuds inte längre

Företag inom området Life Science drivs ständigt framåt av ökad konkurrens och omfattande krav från myndigheter, kunder och användare. Du som är intresserad av ett spännande och utmanande jobb inom innovativa och högteknologiska företag – här lägger du grunden till en spännande karriär. Utbildningen förbereder dig för arbete inom de expansiva områdena medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och läkemedel. Ditt arbete efter utbildningen kommer handla om att förbättra produkter och processer inom dessa områden. Dessutom är kompetens inom kvalitets- och processutveckling också högintressant inom flera andra branscher.

Du som söker utbildningen är intresserad av att driva analys- och förbättringsarbete, med utgångspunkt i de omfattande krav som ställs på ett företag inom Life Science. Du kommer att få grundläggande insikter i kemi, mikrobiologi, biomedicinsk analys, klinisk fysiologi och farmakologi, anatomi, sjukdomslära samt medicinteknik. Ditt arbete efter utbildningen handlar mycket om att säkerställa och förbättra produkter som har en viktig roll inom hälso- och sjukvården. Utmaningen går ut på att säkerställa och förbättra utveckling såväl som tillverkning av dessa produkter. Allt som allt skaffar du dig kunskaper som är avundsvärda, och av branschen högt eftertraktade.

"Vi kommer definitivt vara intresserade av att anställa"

När jag hörde att den här unika utbildningen blev antagen av YH- myndigheten blev jag otroligt glad. Kvalitets- och processutveckling är viktigt i alla typer av verksamheter, inte minst inom olika branscher som ligger under samlingsnamnet Life Science. Jag fastnade själv i ett intresse för kvalitets- och processutveckling för drygt femton år sedan och det blir bara roligare och roligare. Det är också tydligt att behoven av kompetensen blir allt mer påtaglig.

STEFAN BOOK.
VD Effort Consulting

"Det här kommer att skapa en styrka"

Den kompetens denna utbildning ger är viktig och jag kan se ett behov inom medicinteknisk verksamhet. Att sammanfoga förståelse för de farmakologiska delarna, branschspecifika kravelement och en gedigen kunskap gällande analys och planeringsverktyg kommer att skapa en styrka som ingen annan utbildning erbjuder idag. Denna typ av kompetens är viktig för företag som bedriver forskning och utveckling där det är avgörande att redan från start bygga in kvalitet i utvecklingsprojekten.

Dr. Jenny Fäldt
Director Biological & Clinical Systems,
Senior Scientist, Nobel Biocare