Säljare och marknadsförare b2b

Denna utbildning erbjuds inte längre

Marknadsföring och försäljning går hand i hand och en väl fungerande organisation ser till att dessa båda enheter samverkar på bästa sätt. Då krävs det att marknadsförarna kan försäljning och att säljarna kan marknadsföring.

Säljprocesserna har förändrats lavinartat under de senaste åren, inte minst genom de sociala medierna. YouTube som del i en säljprocess var svårt att förstå för ett par år sedan, idag är det en självklarhet för många av världens främsta bolag.
Att säljaren har en förståelse om hur marknaden ser ut och på vilket sätt produkten eller tjänsten säljs är helt enkelt viktigare än någonsin.

Arbetsgivarna behöver personer med dubbel kompetens, dvs god grundutbildning kombinerat med säljegenskaper där sälj och marknadskunnande är lika självklart som webb och sociala nätverk.

Utbildningen Säljare och marknadsförare B2B ger dig bland annat kompetens för att förstå och värdera val av marknadskommunikation, samt lär dig att planera säljarbetet efter uppsatta mål. Att driva kundrelationsarbetet genom ett CRM-system är så gott som standard på de flesta arbetsplatser och något som också ingår i kursutbudet.