Internationella affärer

Denna utbildning erbjuds inte längre

Två terminer – 40 KY-poäng

I samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt näringslivet i Västra Götalandsregionen anordnar vi en ettårig kvalificerad vidareutbildning för dig som vill arbeta internationellt med marknadsföring och försäljning.

GOD BAS BEHÖVS. Vi vänder oss till dig som redan har en god utbildning att bygga vidare på; antingen en Kvalificerad Yrkesutbildning på minst 80 poäng, eller en utbildning på universitet eller högskola som motsvarar 80 högskolepoäng enligt det gamla poängsystemet (= 120 högskolepoäng enligt det nya "Bologna-systemet", som började tillämpas 2007).
Du kan också ha motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt, t.ex genom flerårig yrkeserfarenhet.

INTRESSANT INNEHÅLL. I utbildningen tar vi upp en mängd intressanta ämnen, t.ex skillnader i affärskulturer mellan olika länder, affärsekonomi, exportkunskap, projektledning, internationell affärsjuridik och ekonomi marknadsföring samt givetvis personlig försäljning och presentationsteknik med retorik.

PRAKTISK FÖRANKRING. Eftersom detta är en yrkesutbildning lägger vi stor vikt vid de praktiska tillämpningarna. En fjärdedel av utbildningstiden förläggs på en eller flera arbetsplatser, i Sverige eller utomlands. Det kallas för Lärande i Arbete, LIA. (Du som redan har ett jobb kan förlägga LIA-perioden på din egen arbetsplats, om du och din arbetsgivare så önskar.) I utbildningen ingår även en veckas studieresa i Europa, då vi bland annat besöker Bryssel.