AIRPORT OFFICER

Denna utbildning erbjuds inte längre

Fyra terminer – 400 yrkeshögskolepoäng

Utbildningen är på heltid.

Fullgjorda studier leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Ingen antagning inför hösten 2012.

Hösten 2009 startade AIRPORT OFFICER — en unik, 2-årig yrkeshögskoleutbildning som ger dig en mycket bred kompetens för arbete på flygplats. Utbildningen sker i samarbete med det statliga flygplatsbolaget Swedavia (tidigare en verksamhetsgren inom Luftfartsverket, LFV) och ett stort antal flygplatser i Sverige. Intresset från Sveriges flygplatser är stort, eftersom det här är den första utbildningen med denna bredd.

Utbildningen syftar till att ge dig som studerar en bred kunskap inom drift och utveckling av flygplatser, flygplatssystem och flygmarknad. Den ger dig också kunskap om aktuella lagar och direktiv samt en översikt av nationella och internationella organ som påverkar flygplatsverksamheten. Utbildningen skall också ge en övergripande kunskap när det gäller tekniska system, flygsäkerhet, luftfartsskydd och miljöaspekter.

Sammantaget ger detta en bred kompetens, som medger arbete inom områdena brand- och räddning, fälthållning och snöröjning, drift- och underhåll av markanläggningar, säkerhetskontroll, bevakning samt s.k Ground Handling.

Vissa arbetsuppgifter på en flygplats kräver behörighet att framföra tunga fordon. Därför ingår även ett kompletterande utbildningsmoment som ger denna behörighet.