Marknadsföring och försäljning

Denna utbildning erbjuds inte längre

Du får en utbildning som näringslivet efterfrågar idag! Teori och LIA blandas på ett gynnsamt sätt, och du får en bred kompetens som täcker det mesta; från praktisk försäljning och projektledning till att kommunicera på svenska och engelska. I Praktisk marknadsföring lär du av de från näringslivet som idag bedriver marknadsföringskampanjer framgångsrikt.


Marknadsföring och företagsekonomi läser du på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det innebär, att du även får högskolepoäng – närmare bestämt 2 x 15 p (eftersom en veckas heltidsstudier vid universitet anses motsvara 1,5 högskolepoäng enligt det nya "Bologna-systemet").