Löne- och pensionkonsult

Denna utbildning erbjuds inte längre

Efterfrågan på personer med kompetens inom lön är stort. Arbetsmarknadens parter säger att det pågår ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter.

Man konstaterar att studerande från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget. SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, bekräftar att utbildningsplanen för utbildningen motsvarar kravet för en framtida auktorisation.

Enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompassen 2014, varierar kompetenskraven med arbetsuppgifterna. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. På större företag är man oftast mer specialiserad medan man på mindre företag kräver större bredd på den anställdes kompetens, till exempel både ekonomi, redovisning, personal- och löneuppgifter i en och samma tjänst. Man konstaterar vidare "Jobbmöjligheterna varierar i olika delar av landet och de är störst för personer med breda kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Det är också en fördel att ha kunskaper i något av de vanligaste lönesystemen och i avtalstolkning.”

Arbetsförmedlingen tar i sin rapport "Var finns jobben?" (2013) löneassistenter som exempel på en yrkesroll där innehållet förändrats. "Det har tillkommit en rad arbetsuppgifter som tidigare inte fanns i yrket." En av de stora och mer komplicerade arbetsuppgifter som tillkommit är just pensions- och försäkringsfrågor. Bedömningen är att det finns ett stort behov av lönekonsulter med kunskap inom pensionsområdet.

Svenskt Näringsliv menar att många företag har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. De menar att Yrkeshögskolans koncept med samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare är framgångsrikt. De utexaminerade går i de flesta fall direkt in i ett jobb.

Pensionsmyndigheten tillsammans med andra företag bedömer att efterfrågan på löne- och pensionskonsulter är stor. En del företag säger: ”En toppen löneadministratör bör ha kunskap inom såväl löneadministration som HR-relaterade frågor och ekonomikunskap samt pensioner enligt lag och avtal.

Utbildningen skall bland annat leda till följande kompetenser: kunna hantera hela flöden av data från lön till avstämning i olika lönesystem, kunna hantera pensions- och försäkringsärenden, kunna tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar och avtal samt ha en helhetssyn och förstå sambanden mellan lön, pension och personalfrågor.