Risk management

Denna utbildning erbjuds inte längre

Yrkeshögskole-utbildningen Risk Management ger dig en utmärkt grund för att arbeta som säkerhetssamordnare, i privat eller offentlig sektor, och på lite sikt kanske som säkerhetschef.

Risk Management är genomsyrad av människans behov, möjligheter och begränsningar. Du får exempelvis läsa kurser i psykologi, ledarskap och krishantering, eftersom människor alltid spelar en viktig roll i varje organisation.

Engelska ingår också, eftersom det är så viktigt att man kan kommunicera med varandra och läsa instruktioner utan missförstånd. Vi lever i en global värld, där engelska är ett nyckelspråk.

Givetvis omfattar utbildningen även IT-kunskap och IT-säkerhet, men för dig som huvudsakligen vill arbeta med IT finns mer specialiserade Yh-program på andra håll i landet.

För att säkra kvaliteten har vi knutit till oss en hög lärarkompetens och utformat kursupplägget tillsammans med representanter för näringslivet samt Polisen och Räddningstjänsten m.fl.