Utvecklare/samordnare informationssäkerhet

Denna distansutbildning startar inte efter hösten 2019.

Behovet av personal med kompetens inom informationssäkerhet är stort och har ökat i takt med digitaliseringen. Företag och organisationer vet betydelsen av god informationssäkerhet och behöver utvecklare/samordnare som kan identifiera, analysera, hantera & utveckla verksamheters informationssäkerhet.

Inom de närmaste åren förväntas stora pensionsavgångar för yrkesrollen säkerhetsspecialister och efterfrågan på bland annat utvecklare/samordnare inom informationssäkerhet kommer att öka.

Denna utbildning ger dig som studerande en bred kompetens och djup kunskap inom informationssäkerhet för att kunna identifiera, analysera, hantera & utveckla verksamheters behov av informationssäkerhet. Du kommer också att lära dig att leda och koordinera människor och organisationer i ett strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen är på halvfart 50% och bedrivs på distans med ett fåtal fysiska träffar i Mölnlycke, strax utanför Göteborg.

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som CIO/IT-Chef, IT-projektledare, IT-forensiker, informationsansvarig, säkerhetsanalytiker eller säkerhetsrådgivare inom IT.

 

”Informationssäkerhet är en nyckelkompetens för framgångsrikt och hållbart företagande, utveckling och tillväxt – nu och för all framtid. Därför behövs fler personer med kompetens inom detta området.”

ALEXANDER WALLSTEN, Koncernsäkerhetschef PostNord Group

”Säkerhetsbranschen behöver ständigt utvecklas för att alltid ligga i framkant och följa med i samhällets förändringar. Behovet av kompetenta experter inom informatisonsäkerhetsområdet ökar tydligt i takt med samhällsförändringen.”

HANNA STENVALL, Chef Skydd & Säkerhet, branschaktör