Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • vad som genererar långsiktiga affärsrelationer
 • de lagar som styr marknadsföring och försäljning
 • moral och etik i affärsrelationer
 • vad som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män i det blivande yrket
 • säljarbetets olika moment såsom säljplanering, säljsamtal, säljmetodik och säljpsykologi
 • hur man kommunicerar muntligt och skriftligt i det svenska och engelska affärsspråket
 • hur man selekterar kunder och fokuserar på rätt segment
 • hur man leder ett kundmöte och får ut den information man behöver i sitt säljarbete
 • de lagar som styr marknadsföring och försäljning
 • hela marknadsföringsprocessen från nulägesanalys,
 • hur man planerar, genomför och följer upp marknadsundersökningar
 • hur en marknadsföringsstrategi tas fram och genomförs
 • hur ett projekt planeras, genomförs och följs upp för att kunna mäta effekter
 • vilka marknadsföringskanaler som finns och hur valet av kanal

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • arbeta som säljare med fokus på B2B i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • genomföra en behovsanalys
 • leda och/eller deltaga i projektarbeten inom marknadsföring och försäljning
 • driva en säljprocess
 • driva en förhandling, hantera invändningar och argumentera
 • ha ökat sin förmåga till problemlösning och att arbeta i projektform
 • driva en förhandling mot attraktivt slut
 • göra en klok säljplanering
 • hantera en komplex säljsituation
 • leda och/eller deltaga i projektarbeten inom marknadsföring och försäljning
 • arbeta som projektledare och marknadsförare i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • använda datorn som hjälpmedel när det gäller informationssökning, kommunikation, kunddatabaser, CRM, försäljning, produktion och distribution av informationsmaterial, presentation och utbildning
 • ta fram olika kommunikationsstrategier
 • leda marknadsföringsprojekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • kunna ta ekonomiskt ansvar för budget och att förstå och nå uppsatta mål
 • självständigt planera sitt arbete för att generera resultat utifrån uppsatta mål
 • ta ansvar och leda ett säljteam
 • kunna värdera och identifiera kunder utifrån ekonomiska aspekter
 • självständigt kunna värdera kunder och lägga upp en säljstrategi därefter
 • självständigt kunna identifiera nya potentiella marknader och kundmöjligheter
 • ansvara för att leda grupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare
 • ansvara för att leda projektgrupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare
 • självständigt kunna leda projekt inom yrkesrollen från skiss till genomförande
 • ansvara för att projektplaner hålls enligt uppsatta mål
 • ta ansvar för att den personliga affärsmässiga insatsen bidrar till att främja samarbeten

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik: