Utbildningsmål

Målet med utbildningen SÄKERHETSSYSTEM är att de studerande skall erhålla en komplett utbildning med nödvändiga kunskaper och färdigheter när det gäller ett framtida yrke inom områdena personellt, mekaniskt och elektroniskt skydd, och där kunna välja och samordna olika former av skyddsåtgärder till en fungerande och effektiv helhet.
Vår strävan är att utbildningen även skall skapa förutsättningar för en personlig utveckling till nytta för den blivande yrkesrollen.


Den studerande skall efter fullgjord utbildning

 • kunna arbeta som säkerhetskoordinator eller säkerhetssäljare i företag, organisationer och offentlig förvaltning - som anställd, eller som extern konsult.
 • ha ingående kunskaper om olika verksamheters risker/riskslag som kan innebära skador på person, egendom och/eller miljö.
 • ha kunskaper om brottsutvecklingen och hur olika brott påverkar verksamheters och människors riskutsatthet och skadeutfall.
 • kunna identifiera och analysera en verksamhets risker och med utförd riskanalys som grund, kunna föreslå/välja och implementera balanserade och kostnadseffektiva skyddsåtgärder - förebyggande och skadebegränsande.
 • inom områdena egendomsskydd, personskydd, informationsskydd och brandskydd ha kunskap om de skyddsåtgärder som står till buds.
 • kunna "sälja in" säkerhet, dvs inom aktuell verksamhet och i samverkan med berörda parter, kunna välja, upphandla och etablera skyddsåtgärder som förstås och accepteras av dem som omfattas av skyddsåtgärderna.
 • ha kunskap om de lagar, regler och normer inom säkerhetsområdet som påverkar och styr val och tillämpning av skyddsåtgärder.
 • kunna arbeta i projektform som projektdeltagare men framförallt som projektledare.
 • ha ökat sin förmåga till problemlösning och systemtänkande.
 • ha goda kunskaper om och förståelse för vikten av moral och etik i säkerhetsarbetet.
 • kunna använda datorn för kommunikation, planering och projektering.
 • ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning.
 • kunna grunderna i marknadsföring och försäljning.
 • ha utvecklat sina språkkunskaper i engelska språket.

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

"Jag trivs jättebra, och det har jag gjort sedan första början. Alla i klassen är väldigt målinriktade och satsar på att skaffa sig en bra kompetens. Men vi har kul ihop också – vissa fredagar blir det exempelvis 'after school', då vi unnar oss att slappna av tillsammans.

Min första LIA-period gjorde jag på Chalmers, där jag assisterade säkerhetschefen. Den andra LIA-perioden gjorde jag tillsammans med en kurskamrat i Finland, närmare bestämt på ett säkerhetsföretag i Kokkola utanför Jakobstad. Då fick vi stöd för resor och uppehälle från Leonardo da Vinci-fonden, ett EU-projekt.

Förebyggande säkerhetsarbete är en av de saker jag tycker är särskilt intressanta."

Therese Hallgren, SP -07