Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • grundläggande biomedicin
 • de branschspecifika krav som riktas på Life Science branschen
 • hur ett företag eller annan verksamhet fungerar som helhet
 • revisioner
 • kvalitetsutveckling och vad som driver den
 • olika kvalitetsmetoder och deras syften samt förståelse för vad som är viktigt att beakta när olika metoder används
 • projektledning
 • ledningssystem och hållbar utveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i

 • hur man använder kvalitetsmetoder i praktiken, för att driva projekt och kontinuerligt förbättringsarbete
 • hur man analyserar och utvecklar en effektiv grundstruktur i ett ledningssystem
 • kunna identifiera problem i befintliga ledningssystem och motivera dem på ett tydligt sätt
 • kunna genomföra en interrevision med avseende på utvalda kvalitetskriterier
 • att leda förbättringsprojekt
 • hållbar utveckling, organisationers hållbarhet och organisationers ansvar
 • intressentmodellen
 • hur man arbetar integrerat med hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och andra områden
 • hur man driver utvecklings- och förändringsprojekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • driva kvalitetsutvecklingen i en verksamhet
 • driva ett effektivt projektarbete
 • självständigt leda och samordna förbättringsprojekt
 • formulera en strategi för kvalitetsutveckling
 • Kommunicera kvalitetsarbetet och förbättringsarbetet internt och externt

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

"Den här typen av utbildning har saknats"

Jag är övertygad om att det kompetensdjup och den bredd som utbildningen skapar kommer att uppskattas av företagen. Framför mig ser jag alla arbetsuppgifter som studenterna kommer att ha möjlighet att utföra i de olika typer av organisationer som finns inom Life Science.

Bengt Wallman
Nordic Medical Advisor