Utbildningsmål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

Kunskaper om/i:

 • systemuppbyggnad – vad skapar en lön i ett system?
 • hur man tar ut rapporter och hur man bygger dessa rapporter (systemspecifikt)
 • hur export och import från andra system (försystem) fungerar
 • hur systemen kopplas ihop med varandra
  kollektivavtalens krav på ett lönesystem
 • hur semesterberäkningen går till, hur man beräknar och felsöker
 • hur en lönerevision hanteras
 • uppgraderingar, underhåll och förvaltning av lönesystem

Färdigheter i att:

 • agera i samförstånd med kollektivavtal och dess innebörd. Utefter dessa kunna förstå logiken i system och göra inställningar därefter
 • kunna förstå systemet bakom, hur det kodas och samband mellan fil och system
 • kunna ta ut och bygga rapporter (systemspecifikt
 • kunna bygga upp lönearter i ett system
 • kunna exportera och importera från försystem
 • kunna koppla olika system
 • hantera, bearbeta och beräkna semester och hur man felsöker
 • kunna hantera en lönerevision
 • kunna utföra uppgraderingar, underhåll och förvaltning i lönesystem

Kompetens för att:

 • på korrekta grunder förstå systemuppbyggnad för lönesystem. Hur det kodas och samband mellan fil och system
 • självständigt kunna förstå logiken i system och göra inställningar därefter
 • konstruera och bygga rapporter
 • sammanställa lönearter i ett lönesystem
 • självständigt arbeta med att exportera och importera data från försystem
 • kunna förklara hur system kopplas ihop med varandra
 • kunna förklara hur semesterberäkningen går till, hur man beräknar och felsöker
 • utarbeta hur en lönerevision hanteras i ett system
 • ha förståelse för hur uppbyggnaden av lönearter påverkar de olika delarna i lönen
 • aktivt arbeta med uppgraderingar, underhåll och förvaltning av lönesystem
 • relatera till vad som händer bakom systemet och agera utefter det

Fakta

Nästa start: 2 september
Ansök senast: 11 augusti 2024
Omfattning: 50% studietakt, distans
Poäng: 40 Yh-poäng
LIA-praktik: Ingen