Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskild behörighet:

För att vara behörig till kursen krävs, utöver grundläggande behörighet för Yh-studier:

2 års relevant arbetslivserfarenhet inom löneområdet. (Deltid

omräknas till heltid)

Alternativt eftergymnasial utbildning (minst tre terminer) inom området samt 1 års relevant

arbetslivserfarenhet inom löneområdet.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för kursen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på yrkeserfarenhet

Fakta

Nästa start: 2 september
Ansök senast: 11 augusti 2024
Omfattning: 50% studietakt, distans
Poäng: 40 Yh-poäng
LIA-praktik: Ingen