Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Hantera och utveckla löne- och HR-system
 • Teoretisk och praktisk lönehantering förankrad i lagar och avtal
 • Digitaliseringens påverkan på en lönespecialist arbete
 • Arbetsrättsliga och kollektivavtalsmässiga tolkningar och tillämpningar
 • Personalarbetets olika processer och administrativa rutiner
 • Personalarbetet kopplat till ekonomiska faktorer, styrning och analys
 • Pensionssystemet och tjänstepension
 • Företagsekonomiska principer och redovisningsprocessen
 • Kommunikation och bemötande inom yrkesområdet både på svenska och engelska
 • Vetenskapsteori och metod samt rapportskrivning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt hantera och förvalta löne- och personaladministrativa system
 • Praktisk hantering av pensions- och försäkringsärenden
 • Identifiera, tolka och tillämpa arbetsrättsliga problem
 • Lösa och kommunicera sammansatta problem inom lön, HR och personaladministration
 • Registrera, beräkna, sammanställa och analysera ekonomiska data

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt och professionellt lösa komplexa problem i samband med löneberäkning
 • Självständigt planera, genomföra och följa upp hela löneprocessen
 • Professionellt och konsultativt behandla HR-, pensions-, löne- och ekonomifrågor inom yrkesrollen
 • Kommunicera, beskriva och förklara förekommande ärenden inom yrkesområdet både på svenska och engelska
 • Hantera ständiga förändringar som berör yrkesrollen

Fakta

Nästa start: Januari 2025
Ansök senast: 15 oktober 2024
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor