Behörighet och urval

Förkunskap

Grundläggande behörighet genom:

 1. gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning,
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/B
 • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, gymnasial utbildning.

Kurser som poängsätts är:

 • svenska 2/B/svenska som andraspråk 2/B
 • svenska 3/C/svenska som andraspråk 3/C
 • företagsekonomi 1/A
 • företagsekonomi 2/B
 • engelska 6/B
 • engelska 7/C
 • matematik 2/B
 • matematik 3/C.
 • (Max. 120 poäng)

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet alt handels- och administrationsprogrammet. (Max. 17 poäng)

Sista kompletteringsdag för obligatoriska handlingar är samma som sista ansökningsdag.

Frågor?
Kontakta studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09
om du har frågor om behörighet.

Fakta

Nästa start: Januari 2024
Ansök senast: 15 oktober 2023
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 17 veckor