Artikeln publicerades 1 februari 2024

Vi öppnar för ansökningar till höstens utbildningar

Lång kö av människor

Ansökningsfönstret kommer att vara öppet mellan 1 februari och 15 maj. Denna höst kommer vi att starta Löne- och ekonomikonsult och Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre.

Löne- och ekonomikonsult

Den är en yrkeshögskoleutbildning, uppdelad över tre terminer. I utbildningen ingår två LIA-perioder, de genomförs under termin två och tre. LIA är en förkortning för Lärande i Arbete och innebär schemalagd praktik som ett eget, betygsatt, ämne. Där får du möjlighet att träna i verkligheten på det du lärt dig under utbildningen.

Under utbildningen har man huvudlärare som ansvarar för varje ämne. Denne sätter alla betyg i sitt ämne, men det kan förekomma gästföreläsare under studietiden.

Utbildningen är heltidsstudier, men det finns tid avsatt för självstudier, grupparbeten och liknande. Det är upp till dig och dina kamrater var ni förlägger den tiden.

Utbildningen startar nästa gång hösten 2024.

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Vår systerverksamhet Vård- och omsorgscolllege har utbildat undersköterskor i många år och YHIM erbjuder nu en specialisering.

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. Utbildningen bedrivs under fyra terminer på 50% deltid och distans med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser, och en mer innehållsrik LIA-placering.

Den kommer inte att vara helt på distans, vissa fysiska möten kommer att hållas för avstämningar, med mera.

Den startar nästa gång hösten 2024.