Artikeln publicerades 18 september 2023

Plugga till löne- eller tullspecialist hos Yrkeshögskolan i Mölnlycke

I januari startar Yrkeshögskolan i Mölnlycke utbildningar till lönespecialist respektive tullspecialist. Två yrken som är i stort behov av personal.

Studierna sker på heltid, är CSN-berättigade och sträcker sig över tre terminer med start i januari 2024. Undervisningen är till stor del lärarledd och bedrivs i Vuxenutbildningens lokaler i centrala Mölnlycke. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Lönespecialist

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där det är viktigt att kunna hantera hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig också att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löne- och redovisningssystem samt hantera Excel. Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i utbildningen.
Information och ansökan till lönespecialist

Tullspecialist

De svenska företagens internationella handel ökar. Nya regelverk och krav på effektivare tullhantering samt integration av tullsystem länder emellan är alla orsaker som bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet, till exempel import, export, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar med mera.
Information och ansökan till tullspecialist