Artikeln publicerades 13 januari 2023

Fortsatt förtroende att bedriva Lönespecialistutbildningen

 Vi kan med glädje meddela att Yrkeshögskolan i Mölnlycke återigen i hård konkurrens om medlen beviljats fortsatt förtroende att bedriva utbildningen Lönespecialist med start i januari 2024.

I år var det extra stor konkurrens om att beviljas statsbidrag då en fjärdedel av de beviljade utbildningarna riktades mot teknikområdet, samt att expansionen av Yrkeshögskolan nu stannar av efter flera års utbyggnad. I årets ansökningsomgång har 420 av de 1207 ansökningarna beviljats. Således en beviljandegrad på c:a 35%.  

Endast 2 lönespecialistutbildningar beviljades i hela Sverige i årets ansökningsomgång. 

En förutsättning för att beviljas medel att starta utbildningen är att det finns en stor efterfrågan av den kompetens som utbildningen ger och att utbildningen har tagits fram i nära samverkan med arbetslivet. Vår ansökan uppfyllde samtliga krav och vi ser fram emot att få fortsätta utbilda Lönespecialister i nära samverkan med branschen.