Artikeln publicerades 13 januari 2022

Vi har starttillstånd för tre utbildningar

Silhuettter av jublande personer mot en mångfärgad bakgrund.

Tidigare i veckan kom besked från Myndigheten för yrkeshögskolan: YHIM har fått starttillstånd för tre utbildningar. Två är gamla trotjänare som vi har levererat i flera år. Den tredje är helt ny för oss, men är en påbyggnad till en utbildning som vår systerverksamhet levererat länge.

Löne- och ekonomikonsult och Tullspecialist får fortsatt förtroende. Den förstnämnda kommer att starta till hösten 2022. Tullspecialisten planeras i nuläget att startas i januari 2023.

Vår nyaste utbildning heter Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre (Distans)

Vår systerverksamhet Vård- och omsorgscolllege har utbildat undersköterskor i många år och nu kommer YHIM att erbjuda en specialisering.

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. Utbildningen bedrivs på 50% deltid och distans med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser, och en mer innehållsrik LIA-placering.

Den kommer inte att vara helt på distans, vissa fysiska möten kommer att hållas för avstämningar, med mera.

Den planeras att starta hösten 2022.

Information om de första utbildningarna finns redan på vår hemsida. Vi arbetar nu hårt med att ta fram information om den nyaste utbildningen.