Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 1. Motiv till tullar och handelskvoter & förståelse för världshandelns påverkan på tullområdet
 2. De stora varuflödena
 3. Logistiklösningar, informationssystem, kostnader & mål
 4. Säkerhet för varuflöden
 5. Tullkodex för unionen, UCC
 6. Nationella tullagstiftningen
 7. Internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT
 8. Internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal, tullrutiner
 9. Standardavtalen vid export och import
 10. Leveransvillkoren i Incoterms
 11. Risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer
 12. Skatteregler och momshantering
 13. Importprocesser
 14. Tullvärdesbestämmelser, avgifter vid import, ursprungsregler för import
 15. Importrestriktioner, gynnsam tullbehandling
 16. Regler för tullfriheter, frihandel samt förmånsbehandling vid import
 17. Tulldeklaration
 18. Export- ursprungsregler, restriktioner, särskilda förfaranden
 19. Exportdeklaration
 20. Klassificering
 21. AEO-certifiering
 22. Engelsk tullterminologi
 23. Affärsmannaskap
 24. Olika projektmodeller

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 1. Planera & utföra en import/exportprocess
 2. Identifiera lösningar i tullhanteringen & föreslå olika lösningar
 3. Tillämpa Tullagen, tullförordningen, tullordningen, smugglingslagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal & tulltillstånd
 4. Tillämpa tullvärdebestämmelser, importavgifter, importursprungsregler, importrestriktioner, gynnsam tullbehandling, frihandel & importförmånsbehandling
 5. Utföra en tulldeklaration
 6. Hantera intrastatredovisning vid import/export
 7. Hantera och administrera tullager vid import
 8. Tillämpa regler för export
 9. Utföra en exportdeklaration
 10. Hitta i och använda Taric söksystem
 11. Hantera AEO-certifieringsprocessen
 12. Sköta skriftlig & muntlig kommunikation på engelska
 13. Hantera deklarationer i ett tullsystem
 14. Planera & genomföra projekt med projektbeskrivning, projektplan & budget
 15. Tillämpa ett affärsmässigt perspektiv på tullrelaterade frågor.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. Arbeta med frågor som rör tullhantering; import/export, tullförfaranden & dess ekonomisk verkan, klassificering av varor, beräkna tullvärde, transitering och genomföra AEO-ansökan.
 2. Arbeta i samtliga steg i tullproceduren vid etablering av relationer med nya kontakter inom informations- & godsflöde samt förstå samband och koppling till företagets övriga verksamhet.
 3. Applicera tullrelaterade nya tregler, arbetsmodeller, avtal etc
 4. Bistå företaget beträffande utveckling & frågor inom tullområdet.
 5. Arbeta med egenkontroll & uppföljning av företagets tullhantering
 6. Självständigt söka information i EU:s regelverk; tullkodex & tillämpningskodex, söka i nationella regelverket tullagen, tullordningen och tullförordningen
 7. Självständigt ta fram olika optimala tullösningar
 8. Behärska olika typer av IT-verktyg som hjälpmedel i sitt arbete
 9. Ansvara för projekt gällande tidsplanering, budget/resurser och kravställande
 10. Självständigt kunna ta affärskritiska tullrelaterade beslut.

Fakta

Nästa start: Januari 2025
Ansök senast: 15 oktober 2024
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 7+8 veckor