Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på särskilda förkunskaper

Godkända betyg (minst E/G/3) i:

 • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande
 • Engelska 6 alt Engelska B eller motsvarande

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser samt gymnasial utbildning.

Kurser som poängsätts är:

 • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B,
 • Svenska 3/C alt Svenska som andraspråk 3/C,
 • Engelska 6/B,
 • Engelska 7/C,
 • Matematik 2/B,
 • Matematik 3/C,
 • Matematik 4/D,
 • Psykologi 1/A,
 • Psykologi 2/B,
 • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2/A,
 • Samhällskunskap 2/B,
 • Affärsjuridik,
 • Kommunikation,
 • Företagsekonomi 1/A,
 • Företagsekonomi 2/B,
 • Ledarskap & organisation,
 • Logistik
 • Inköp.

Poäng för tidigare utbildning utdelas till dem som uppnår behörighet via ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet eller handels- och administrationsprogrammet.

Frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan
mina.jordan@harryda.se
031-724 66 09
om du har frågor om behörighet.

Fakta

Nästa start: Januari 2025
Ansök senast: 15 oktober 2024
Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 7+8 veckor