Utbildningsmål

DE STUDERANDE SKALL EFTER FULLGJORD UTBILDNING

Ha kunskaper om:

 • B2B försäljning mot tekniska branscher
 • affärsutveckling och marknadsföring av tekniska produkter
 • strategier och tydliga målsättningar
 • problemlösning
 • försäljningsprocessens olika delar ,affärsutveckling, marknadsföring till förhandling och uppföljning av försäljningsarbete
 • sociala medier
 • etablera, underhålla, och utveckla långsiktiga kundrelationer
 • försäljningsmetoder och IT-stöd, CRM
 • grundläggande affärsekonomi
 • affärsjuridik och affärsetik, vilka lagar och regler som gäller, etiska
 • frågeställningar och riktlinjer
 • Svensk- och engelsk affärskommunikation
 • hållbar utveckling, socialt ansvarstagande, frågor om jämställdhet och jämlikhet

Ha färdigheter i:

 • metoder och verktyg att agera säljare och med fokus på B2B i företag, organisationer och offentlig förvaltning
 • planera och driva teknikinriktade försäljningsprojekt
 • beräkna lönsamheten i olika försäljningsinitiativ och följa upp initiativen
 • problemlösning med metodiskt, kreativt och logiskt tänkande
 • arbeta med affärsutveckling och marknadsföring av tekniska produkter
 • förhandla och skriva avtal utgående från gällande lagar, regler och etiska riktlinjer
 • kommunicera affärsmässigt på engelska både skriftligt och muntlig
 • att utforma strategier och tydliga målsättningar
 • att förstå kundens värde och hur man kan tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning
 • säljlösningen/offerten
 • driva en förhandling, hantera invändningar och argumentera
 • kunna driva en förhandling mot attraktivt avslut
 • använda projekt-, planerings- och problemlösningsverktyg
 • att leda affärsprojekt som projektledare
 • att leda grupper och förstå gruppdynamik och roller

Ha kompetenser för att:

 • kunna ta ansvar för att driva affärsprocesser och nå utlovade mål
 • kunna ta ekonomiskt ansvar för budget och nå uppsatta mål
 • självständigt planera sitt arbete för att generera resultat utifrån uppsatta mål
 • ta ansvar och leda ett säljteam
 • kunna värdera och identifiera kunder utifrån ekonomiska aspekter
 • självständigt kunna värdera kunder och lägga upp säljstrategi
 • självständigt kunna identifiera nya potentiella marknader och kundmöjligheter
 • ansvara för att leda grupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare
 • självständigt ansvara för hela säljprocessen och ta in den specialistkompetens som företaget besitter och kan krävas inom den tekniska förståelsen
 • ansvara för att leda projektgrupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare
 • självständigt leda projekt inom yrkesrollen från skiss till genomförande
 • ansvara för att projektplaner hålls enligt uppsatta mål

Fakta

Nästa start:
Ansök senast:
Omfattning:
Poäng:
LIA-praktik:

Lennart Svahn

 

 

Ordförande för SÄLJARNAS RIKSFÖRBUND, en facklig yrkesorganisation för säljare i alla branscher.

"Det bästa med Försäljnings-
akademien är att utbildning­arna leder till jobb. Bra jobb med fina framtidsutsikter."

sslar jag bland annat med events och säljstöd inom området Business Intelligence. Ett spännande jobb med goda möjligheter till avancemang."