Energi och miljöutvecklare

Denna utbildning erbjuds inte längre

Vi ställer in utbildningen på grund av för få sökande. Detta är andra gången vi tvingas göra detta, så vi planerar inte erbjuda utbildningen fler gånger.

Förena affärsnytta med samhällsnytta! Energi- och miljöutveckling är en framtidsfråga för varje bransch. Dessutom drivs frågorna av successivt skärpta lagkrav.

Ett ökat fokus på energi- och miljöfrågor gör att behovet av kompetens ökar i alla verksamheter som producerar, distribuerar eller använder energi. Det är många! Att anställa eller anlita rätt kompetens är första steget i att anta utmaningarna.

En energi- och miljöutvecklare har ett brett perspektiv och spetskunskap för att kunna ta flera roller i en organisation. Det kan handla om att samordna och/eller leda projekt, utveckla strategier eller att fungera som rådgivare. Som studerande kommer du bland annat att utveckla kunskap om energisystem, hållbarhet, systematiskt miljöarbete, miljörätt och energilagstiftning, verksamhetssystem och olika kravstandarder, revisionsmetodik och projektledning.

Om du är intresserad av att arbeta med energi- och miljöutveckling är du rustad för framtiden med den här utbildningen. Du har lärt dig hantverket från nulägesanalys till att nå resultat och effekter.

Utbildningen är på halvfart 50% och bedrivs på distans med ett fåtal fysiska träffar i Mölnlycke, strax utanför Göteborg.

Läs om behörighet och urval innan du söker den här utbildningen.