Behörighet och urval

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/Svenska B alt Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande
 • Engelska 5/Engelska A eller motsvarande
 • Matematik 1 a/b/c/Matematik A eller motsvarande
 • Samhällskunskap 1 b/Samhällskunskap 1 a1 +1 a2/Samhällskunskap A eller motsvarande
 • Yrkeserfarenhet inom IT eller säkerhetsområdet, till exempel IT-driftstekniker, IT-utvecklare, IT-programmerare, IT-säkerhetssamordnare,

Tjänstgöringen ska omfatta två år minst 50% omfattning varav minst ett år ska vara sammanhängande. Alternativt ett år heltid sammanhängande.

Exempel på yrkesroller/arbetsuppgifter som motsvarar det särskilda behörighetskravet för denna utbildning:

 • Informationshantering (hantering av data/programvaror mm.), informationssäkerhet.
 • Erfarenhet av arbete med affärsmässiga analyser, regelverk, incidenthantering och liknande.
 • Säkerhetsarbete med riskhantering, säkerhetsarbete innefattande skalskydd, larmhantering.
 • Ledarerfarenhet med personalansvar.
 • Arbete med processledning, förändringsledning, kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, strategifrågor eller liknande.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.
Urvalspoäng baseras på betyg, meriterande kurser, eftergymnasial utbildning samt yrkeserfarenhet.

Betyg för de kurser som denna utbildning har som särskilda förkunskapskrav poängsätts enligt följande: E/G/3=5 p, D=7.5 p, C/VG/4=10 p, B=12.5 p, A/MVG/5=15 p. Motsvarande poängsättning för studieomdöme från Folkhögskola.
För sökande som uppfyller behörigheten genom utländska betyg, behörighetstest alternativt reell kompetens erhåller 5 p. (Max. 60 poäng)

Meriterande gymnasiala kurser med minst betyget E/G: Svenska 3/C, Engelska 6/B, Matematik 2/B, Samhällskunskap 2/B, Historia 1b/A, Psykologi 1/A samt Ledarskap och organisation, poängsätts med 5 p/kurs. (Max. 35 poäng)

Tidigare utbildning: Minst 1 års eftergymnasial utbildning (heltid) inom säkerhetsområdet eller systemvetenskap poängsätts med 13 p. (Max. 13 poäng)

Yrkeserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omräknat till heltid) poängsätts enligt följande: 1-3 år erhåller 9 poäng, mer än 3 år erhåller 18 p. (Max. 18 poäng)

Allmän arbetslivserfarenhet utöver det särskilda förkunskapskravet (omfattning minst halvtid omräknas till heltid) meriteras genom att tilldelas 0,2 p/månad. (Max. 24 poäng)

För mer ingående beskrivning vänligen läs utbildningens utbildningsplan som du hittar under menyn För nedladdning högst upp.

Fakta

Nästa start: Pågår
Ansök senast: ingen ansökan
Omfattning: Distans 50% halvfart
Poäng: 200 YH-poäng
LIA-praktik: Ingen LIA