Uppdragsutbildning Strategisk informationssäkerhet

Kunskap och färdighet inom Informationssäkerhet är en bristvara i Sverige. Allt fler företag och organisationer drabbas idag av att värdefull information förloras, förvanskas eller själs (slarv, insiders eller hackare) vilket får stora konsekvenser. Utöver förlorade intäkter kan kunder lämna företaget eller rikta skadeståndsanspråk. 

Behovet av kompetens inom informationssäkerhet är mycket stort och ökar i takt med digitaliseringen. Speciellt efterfrågas personer som kan identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamheters informationssäkerhet i samklang med de värden som står på spel - utifrån ett strategiskt perspektiv kopplat till företagets affärs- och kundvärde. 

Tillsammans med ledande specialister i branschen har utbildningen genomförts sen 2017 och nu öppnar vi upp utbildningen för företag och organisationer som vill kompetensutveckla sin personal. Som våra studenter kan intyga så levererar utbildningen konkreta värden till deras arbetsgivare från dag 1 på utbildningen. De ”case” som regelbundet genomförs i hemmaorganisationen skapar beslutsunderlag för utveckling av identifierade brister och behov, dvs momentan återbetalning på varje investerad krona på din personals kompetensutveckling.

Utbildningen omfattar Strategi, organisation, styrning, ledning, juridik, GDPR, förebyggande arbete, riskhantering, affärsmässiga analyser, incidenthantering och kommunikation. Denna utbildning ger en bred kompetens och djup kunskap inom informationssäkerhet, samt förmågor att leda och koordinera människor och organisationer i ett strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete.

Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal. Offentliga uppdragsgivare kan även köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte.

Har du frågor om utbildningen eller vill anmäla intresse?

Klicka på den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Informationssäkerhet är en nyckelkompetens för framgångsrikt och hållbart företagande, utveckling och tillväxt – nu och för all framtid. Därför behövs fler personer med kompetens inom detta området.”

ALEXANDER WALLSTEN, Koncernsäkerhetschef PostNord Group

”Säkerhetsbranschen behöver ständigt utvecklas för att alltid ligga i framkant och följa med i samhällets förändringar. Behovet av kompetenta experter inom informatisonsäkerhetsområdet ökar tydligt i takt med samhällsförändringen.”

HANNA STENVALL, Chef Skydd & Säkerhet, branschaktör